Kvinna som arbetar vid solpaneler

Förstudie visar: Västernorrlands företag är intresserade av att snabba på den gröna omställningen

2023-03-08 13:45

Energikontoret Västernorrland har genomfört en förstudie - Grön Energiomställning och effektivisering i företag (GREEN) i Västernorrland. Syftet med förstudien var att kartlägga små och medelstora företag i länet som är i behov av och mottagliga för stöd i den gröna omställningen.

Förstudien identifierar var i omställningsarbetet företagen befinner sig, vilka behov av stöd de har och vad de behöver för att komma vidare samt accelerera arbetet med en grön omställning.

- Resultatet från förstudien visar att det finns intresse hos små och medelstora företag att arbeta med en grön omställning. I många fall saknas det dock kunskap hos företagen om hur arbetet kan gå till. Att avsätta tid och arbeta med grön omställning ses som en utmaning och många ser även ekonomiska hinder, främst när det handlar om investeringar i effektivare teknik, säger Emma-Lee Björk, projektledare vid Energikontoret Västernorrland.

Behov av kunskapshöjande insatser

Små och medelstora företag i Västernorrland behöver enligt resultatet av studien också mer stöd från offentlig sektor för att möjliggöra den gröna omställningen. Stödet bör innehålla både kunskapshöjande insatser samt finansiella stöd. Företagen upplever även att de inte nås av information från offentliga verksamheter i den utsträckning de önskar.

Sveriges företag är avgörande för en positiv, hållbar utveckling och ett arbete med en grön omställning gör företagen mer klimatsmarta och konkurrenskraftiga.

- Resultatet från förstudien kommer att användas som underlag till framtida projekt och andra regionala insatser. Ett fortsatt arbete med grön omställning hos företag kommer att bidra till en hållbar utveckling i Västernorrland och minska företagens klimatpåverkan, säger Emma-Lee Björk.

Förstudien delfinansierades av den Europeiska regionala utvecklingsfondens program React-EU med syfte att bidra till en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin efter Covid-19 pandemin, samt av statliga medel från anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder. Förstudien genomfördes mellan mars och november 2022 tillsammans med Region Jämtland Härjedalen.

Läs slutrapporten från förstudien:

Förstudie inför genomförandeprojektet Grön energiomställning och effektivisering i företag (GREEN) i Västernorrland (rvn.se)

Kontakt: 

Emma-Lee Björk
Projektledare, Energikontoret Västernorrland
Telefon: 0611-80457
E-post:emma-lee.bjork@rvn.se 


Tillbaka till toppen