Länets sjukhus i collage

Fortsatt ansträngt på länets sjukhus och hälsocentraler

2022-02-10 09:39

Det stora antalet medarbetare som just nu är sjuka eller i karantän gör att läget inom hälso-och sjukvården i länet är ansträngt. Värst är det i länets södra delar där både sjukhuset i Sundsvall och hälsocentralerna påverkas.

Antalet vårdplatser man kan hålla öppna står i direkt relation till antalet medarbetare på plats. När nu många medarbetare själva är sjuka eller i hushållskarantän finns inte personal för att bemanna det antal vårdplatser som skulle behövas - med överbeläggningar som följd. Detta gäller främst i Sundsvallstrakten där smittspridningen är störst i länet just nu.

- Just nu befinner vi oss i en tuff bemanningssituation. Pandemin påverkar oss i nuläget främst på grund av bristen på personal som medför att vi inte kan ha vårdplatser öppna. I vanliga fall nyttjar vi våra gemensamma resurser på länets sjukhus, men nu står vi inför liknande problematik på alla orter, säger Anders Lundin tf områdesdirektör länssjukvårdsområde somatik.

Beredskap i hela länet

I Sollefteå och Örnsköldsvik är problemen något mindre, men även där påverkas man av bristen på personal. Alla sjukhus har aktiverat sina covidplaner, vilka i olika steg beskriver hanteringen av pandemin i fråga om vårdplatser, bemanning och resursfördelning.

- Vi förbereder oss på de sätt vi kan för att vara beredda. Vi kan konstatera att vi inte just nu har några svårt sjuka covidpatienter på sjukhuset, säger Agneta Nordlander områdesdirektör närsjukvårdsområde väster.

Akut- och nödvändig vård prioriteras

Även länets hälso- och vårdcentraler påverkas. I länets södra del bedrivs endast akut- och nödvändig vård. I norr och väster är läget mer stabilt och tillämpar bara begränsning till akut- och nödvändig vård när det behövs på respektive enhet.

- Det här är tillfälliga begränsningar. Det är dock viktigt att man även fortsättningsvis söker vård hos hälso- eller vårdcentralen och blir hänvisad vidare vid behov, säger Gun-Britt Milioris, verksamhetschef för Vårdval.

Smittspridning påverkar väntetiderna

Spridningen av covid-19 och omikronvarianten är just nu rekordhög i länet, och enligt prognosen från Folkhälsomyndigheten är toppen ännu inte nådd. Den stora mängden invånare som vill provta sig har gjort att många av provtagningsstationerna är fullbokade och förlängt tiden för provsvar.

- För att begränsa smittspridningen behöver vi hålla avstånd till varandra och undvika trängsel. Får du förkylningssymtom ska du stanna hemma och provta dig så snart som möjligt, men det gör inget om du behöver vänta ett par dagar bara du följer rekommendationerna och håller dig isolerad under tiden, säger Hans Boman.


Tillbaka till toppen