Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Förebyggande behandling mot trycksår, två sköterskor vänder en patient i sängen.

Fortsatt bra resultat gällande trycksår

2019-04-10 10:00

De goda resultaten efter Region Västernorrlands projekt för att minska trycksår hos patienterna håller i sig. Förra året minskade trycksåren väsentligt och årets mätning visar att vi fortfarande är på i stort sett samma låga nivå och bättre än riksgenomsnittet.

- Det här är mycket glädjande då patienterna slipper onödiga problem och lidande, säger chefläkare Martin Enander.

Varje år mäts förekomsten av trycksår på sjukhus runt om i landet och SKL, Sveriges kommuner och landsting, samlar in och redovisar resultaten. Trycksår graderas efter svårighet, från ytlig rodnad till djupa sår. Tidigare har Västernorrland haft dåliga resultat. 2017 var totalandelen 25,7 procent. Förra året redovisades en stark förbättring, siffran hade då sjunkit till 8,9 procent, över fem procentenheter bättre än rikets snitt 2018 på 14,1 procent.

Bättring efter satsning

Bakgrunden till förbättringen var ett systematiskt arbete initierat av ett politiskt beslut. Ett trycksårsprojekt som finansierades av patientsäkerhetsmedel startades 2016 av verksamheten för Kvalitet och patientsäkerhet.

Årets siffor visar en generell förekomst av trycksår alla kategorier på 9,8 procent. Rikssnittet är nu 12,3 procent. Siffrorna baseras på en punktprevalensmätning, det vill säga mätning under några enstaka dagar, vilket ger en viss osäkerhet i siffrorna.

- Trenden håller helt klart i sig. Vi har nu en bättre förebyggande vård avseende trycksår. Det är viktigt att hålla arbetet för en minskning av trycksår levande för ett fortsatt gott resultat. Helst vill vi ju bli ännu bättre, säger chefläkare Martin Enander.

Trycksår kan förebyggas genom exempelvis att personalen vänder sängliggande patienter ofta så att inte vissa kroppsdelar belastas för länge.

- Det man kan se som förbättringsområden hos oss är en snabbare bedömning och dokumentation av riskpatienter. Det ska vi arbeta mer med, säger chefläkare Martin Enander.

martin Enander, chefläkare Region Västernorrland