Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Behandling av patient på covid-IVA

Fortsatt hög belastning på länets sjukhus

2021-01-13 16:38

Det är fortfarande hög belastning för sjukvården i Region Västernorrland, även om det finns en tendens till avmattning i antal nya covidsmittade per vecka. Just nu vårdas 76 patienter för covid-19 på länets sjukhus, varav nio på intensivvårdsavdelningarna.

Avancerad vård

Siffrorna på inneliggande patienter som vårdas för covid ändras dagligen och vårdtiderna varierar.

- Av de inneliggande covidpatienterna är i dagsläget 27 så kallade postcovidpatienter, vilket betyder att de inte längre är smittsamma, men i behov av avancerad vård med andningsunderstöd. För att undvika undanträngningseffekter krävs noggrann planering eftersom de är många och upptar vårdplatser under en lång tid, säger Lena Carlsson tf områdesdirektör länssjukvårdsområde somatik.

Samarbete i norr

När det gäller övrig akut sjukhusvård fungerar den normalt och förberedelser för att komma igång med vissa planerade operationer är igång. Ett samarbete mellan de fyra regionerna i norra sjukvårdsregionerna har också inletts för att gemensamt kunna ta hand om en växande vårdkö.

- De mest nödvändiga operationerna som canceroperationer och vissa kärlingrepp, liksom akutvård, har fungerat under julhelgen, även om det tidvis varit tufft. Med ett flexibelt arbetssätt är förhoppningen nu att kunna möjliggöra även andra planerade operationer, säger Lena Carlsson.

Covid-IVA i Sollefteå

Innan jul blev bemanningsläget extra svårt i Sollefteå, då ett utbrott av smitta bland personal påverkade verksamheten.

- I Sollefteå är stora delar av medarbetarna nu tillbaka och vi har öppnat fler vårdplatser på avdelningarna, även intensivvårdsavdelningen är igång som vanligt. Där har vi nu fler covid-IVA platser än tidigare, så det ser bättre ut i dagsläget.

Hur är det aktuella läget på de andra två sjukhusen?

- I Örnsköldsvik är läget allmänt förbättrat. I Sundsvall är det ansträngt men stabilt. Med en hög belastning av covidvård plus övriga patienter finns det risk att det kan uppstå överbeläggningar. Extraordinära insatser görs dagligen av alla våra medarbetare, tack vare detta har vi klarat, och kommer att klara av trycket, men det är skört och vi har en fortsatt tuff situation.

Vi är på en slags smittspridningsplatå nu, hur ser den närmsta framtiden ut?

- Vi kommer snart att få möjlighet att utföra antigentester vid inläggning av samtliga patienter som ger svar på eventuell smitta inom 20 minuter, det är en klar förbättring. Liksom att vi ser fram emot effekterna av den påbörjade vaccineringen. Det betyder inte att vi kan slappna av, oavsett om man har haft sjukdomen eller fått vaccin behöver vi fortsätta förhålla oss till folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Lena Carlsson.

Porträtt Lena Carlsson tf områdesdirektör länssjukvårdsområde somatik