Maria Tempé, ställföreträdande smittskyddsläkare.
Maria Tempé, ställföreträdande smittskyddsläkare.

Fortsatt många som provtas för covid-19

2021-12-20 12:58

Vecka 50 analyserades nära 8600 tester för covid-19. Antalet bekräftade fall minskade, framför allt bland de yngre.

- Vi har under en längre tid sett en hög smittspridning bland personer under 20 år, men förra veckan minskade antalet fall i den åldersgruppen. I åldern 20-29 år och 35-39 år ser vi en viss ökning av fall, säger Maria Tempé, ställföreträdande smittskyddsläkare.

Fortsatt många som provtar sig

Under vecka 50 låg provtagningen kvar på en hög nivå, knappt 8600 PCR-tester analyserades. Antalet bekräftade fall av covid-19 minskade från 530 fall vecka 49 till preliminärt drygt 400 stycken vecka 50.

- Det är fortsatt viktigt att både ovaccinerade och vaccinerade stannar hemma och provtar sig vid symtom på covid-19. Det kommer att finnas bra provtagningsmöjligheter även under mellandagarna, säger Maria Tempé.

Skydda släkt och vänner under julen

Sedan den 8 december gäller att alla, både vaccinerade och ovaccinerade, bör hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus. Ovaccinerade vuxna behöver vara extra försiktiga och undvika platser med trängsel både i offentlig och privat miljö. Framför allt bör nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre undvikas.

- Vaccinerade vuxna som är symtomfria kan fira jul och nyår tillsammans, men alla behöver vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma om det behövs, säger Maria Tempé.

Ytterligare åtgärder för att begränsa smittspridningen av covid-19 kommer att presenteras av regeringen och Folkhälsomyndigheten i början av denna vecka.

Tio personer vårdas på sjukhus

Just nu vårdas tio personer på sjukhus med bekräftad covid-19, två av dem får intensivvård.

Vaccinationerna ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död på grund av covid-19. Skyddet avklingar med tiden, men en påfyllnadsdos ger ett förstärkt och förlängt immunsvar.

- Det är viktigt att ännu fler väljer att vaccinera sig mot covid-19 och att man tar sin påfyllnadsdos så fort man har möjlighet, säger Maria Tempé.

Parallellt med covid-19 har årets influensaepidemi dragit i gång.

- Personer över 65 år och de som tillhör riskgrupper för allvarlig influensa, liksom vård- och omsorgspersonal, bör även vaccinera sig mot influensa, säger Maria Tempé.


Tillbaka till toppen