covidmolekyl

Fortsatt stor spridning av covidvirus

2022-03-29 16:54

Vi har fortfarande en hög smittspridning av covid-19 i Region Västernorrland. Antalet personer som vårdas på sjukhus har i stort sett varit oförändrat de senaste sex veckorna.

- Antalet smittade minskar, men det går ganska långsamt, säger Hans Boman, smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

Vaccinering i alla kommuner

Under den så kallade tredje vågen var antalet sjukhusvårdade med covid-19 som högst i början av februari, då upp till 50 personer var inlagda under samma dygn. I inledningen av den här veckan låg 24 patienter med konstaterad covid-19 på sjukhus i länet, vilket är ungefär samma nivå som i mitten av februari.

- En stor del av de som blir så sjuka att de behöver läggas in på sjukhus är ovaccinerade. De ovaccinerade för också smittan vidare i betydligt högre utsträckning än vaccinerade. Därför måste vi återigen påminna om att vi fortfarande erbjuder vaccinering i hela länet, säger Hans Boman.

Ökning i delar av världen

I andra delar av Europa och världen ser man att smittspridningen ökar. Enligt Hans Boman är det inte uteslutet att trenden fortsätter.

- Det kan inte uteslutas att det blir så även i Sverige, säger han.


Tillbaka till toppen