Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Fortsatt viktigt att följa rekommendationerna

2021-01-27 15:28

Smittspridningen har gått ner och belastningen på våra sjukhus sjunkit något de senaste veckorna. Tiden framför oss är dock kritisk om vi ska undvika att smittspridningen tar ny fart.

Smittspridningen i Västernorrland har minskat de senaste fem veckorna vilket troligtvis är en effekt av de lokala och senare nationella restriktionerna i förening med jul- och nyårsledigheterna.

Vi har en fortsatt hög belastning på våra sjukhus även om det har blivit något bättre under de senaste veckorna. Från att legat på en nivå på uppemot 90 inneliggande patienter med covid-19 på våra tre sjukhus har antalet patienter nu sjunkit till 62, varav 4 på intensivvårdsavdelning.

Risk för ökad smittspridning

Enligt smittskyddsläkare Hans Boman går vi nu in i en kritisk period där det finns en risk för ökad smittspridningen igen. Han poängterar därför vikten av att vi alla verkligen fortsätter att följa de allmänna rekommendationerna.

- Under vintermånaderna brukar luftvägsvirus cirkulera i stor omfattning, blanda annat på grund av klimatfaktorer med låg luftfuktighet och att vi vistas inomhus i stor omfattning, vilket gynnar virusspridning, säger han.

Gäller även dig med antikroppar och vaccinerade

Hans Boman förtydligar också att de allmänna rekommendationerna ska följas även om man tidigare haft covid-19 och har antikroppar eller om man har vaccinerats.

- Även de som har påvisade antikroppar och/eller har vaccinerat sig ska följa de allmänna rekommendationerna. Det finns bland annat en risk för att man överför virus via förorenade händer. Vaccinationsskyddet är gott men inte hundraprocentigt, varför en vaccinerad person i sällsynta fall trots allt kan vara smittsam, säger han.