Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Framtidsdag med sikte på år 2030

Framtidsdag med sikte på år 2030

2018-06-13 09:17

Vilken plats ska Västernorrland ta i framtiden? Vi lever i en föränderlig värld med utmaningar som filterbubblor, klimatanpassning och digitalisering. Hur möter vi dessa trender? Det var några av frågorna vid Framtidsdagen den 12 juni.

Framtidsdagen är ett av alla inspel till kommande regional utvecklingsstrategi för länet. Den regionala utvecklingsstrategin ska beskriva vision, mål och prioriteringar för Västernorrland fram till år 2030.

Behövs en gemensam vision

– Det är roligt att se så många här idag! Vi har gjort en resa sedan regionala utvecklingsansvaret togs över från länsstyrelsen 2017 och att nu påbörja arbetet med en gemensam vision för Västernorrland är en av våra nya uppdrag vid Region Västernorrland. Samverkan är otroligt viktigt, säger regionråd Erik Lövgren (S).

Det är svårt att föreställa sig hur framtiden kommer att se ut om tolv år. Till hjälp vid framtidsdagen bidrog Örnsköldsviks kommun med en modell för trendspaning som de använder. Daniel Lidén vid Kairos Future pratade om globala trender och omvärldsförändringar. Och Teo Härén inspirerade med en föreläsning om digitaliseringens möjligheter för land och stad.

En föränderlig omvärld

– Vi måste ha förmåga att tänka funktionella regioner – exempelvis hela Norrland, eller Umeå – Örnsköldsvik som arbetsmarknadsregion. Länsgränsen får inte vara ett hinder för utvecklingen. Det är också viktigt att möjliggöra små- och medelstoras företags fortsatta utveckling. Bioekonomi, skogen och universiteten är också avgörande för länets utveckling till 2030, säger Vanja Östman, tillväxtchef vid Örnsköldsviks kommun.

Daniel Lidén ställde frågan om hur vi kan skapa värde i det föränderliga samhälle vi lever i nu. Peder Björk (S) var en av deltagarna som gjorde inspel under dagen:
– Vi måste hålla i och hålla ut – se långsiktigt. Vi måste våga prioritera och satsa på de frågor som är viktiga. Nya Ostkustbanan är ett exempel på framgångsrik samverkan i länet, där vi kommunicerat framgångsrikt och varit långsiktiga. Med den nya regionala utvecklingsstrategin tycker jag inte att vi ska greppa över för mycket utan försöka välja och prioritera för att vara framgångsrika, säger Peder Björk (S), kommunalråd Sundsvalls Kommun.

Vill du också tycka till?

I sommar ger Region Västernorrland ut en enkät ”hur ser ditt Västernorrland ut 2030?” Där kommer du att kunna svara på några frågor via webben. Håll utkik på rvn.se och på Region Västernorrlands Facebooksida.

Vad händer nu?

Region Västernorrland tar hand om alla inspel från dagens 140 deltagare och sammanställer materialet från workshops. I höst väntar en konferens för att ta analysmaterial om Västernorrland vidare. Därefter ska regionala utvecklingsstrategin skrivas, skickas ut på remiss och fastställas någon gång i mitten på 2019.