Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Galopperande smittspridning i länet

2021-04-14 16:42

Ytterligare 1 413 personer testade under förra veckan positivt för covid-19 i Västernorrland. Det är den högsta siffran hittills under pandemin. Smittspridningen är fortsatt högst i Örnsköldsvik men breder ut sig över länet i snabb takt.

- Det är mycket oroande. Mellan vecka tretton och fjorton ökade antalet smittade med 93 procent i Kramfors och 59 procent i Sundsvall, säger Hans Boman, smittskyddsläkare, Region Västernorrland.

Totalt i länet ökade antal smittade med covid-19 mellan vecka tretton och fjorton med 37 procent. Närmare hälften av alla nya fall återfinns fortfarande i Örnsköldsvik men smittspridningen ökar i samtliga kommuner utom i Ånge där man ser en nedgång. Smittspridningen sker i alla åldersgrupper utom de äldsta.

Läget i länet

Andelen smittade av det totala antalet provtagna ökar och ligger nu på omkring 21 procent. Under vecka fjorton analyserades 6 835 covid-19-prover i Västernorrland varav 1 413 var positiva. Totalt vårdas 64 covidpatienter just nu på våra sjukhus varav tio har behov av intensivvård.

Belastningen på våra sjukhus är hög och vi har redan nu ett mycket ansträngt läge. Med en förväntad topp av smittspridningen i månadsskiftet april-maj kan vi tyvärr räkna med att belastningen på våra sjukhus kommer att fortsätta öka den närmaste tiden.

- Vi växlar upp covidvården på våra sjukhus men kapaciteten är inte oändlig. Vårdpersonalen har under hela pandemin jobbat hårt och börjar nu vara slutkörda. Det är därför nödvändigt att vi alla gör vårt yttersta nu för att hålla nere smittspridningen. Följ rekommendationerna. Stanna hemma om du inte måste resa, begränsa antalet kontakter till ett fåtal, håll alltid avståndet och använd munskydd i offentliga inomhusmiljöer, säger Hans Boman.

Vaccinationsrekord

Förra veckan slogs ett vaccinrekord mot covid-19 i Region Västernorrland. Totalt gavs över 10 000 vaccindoser under fyra vardagar. Fler än var femte invånare har nu fått sin första vaccinspruta.

Vaccinationerna hinner dessvärre inte få någon effekt på smittspridningen i den pågående tredje vågen eftersom minst 60 procent av befolkningen då behöver vara vaccinerad. Däremot minskar smittspridningen bland våra äldre invånare tack vare att majoriteten av alla över 75 år i länet nu har fått en eller två doser vaccin.

Minska smittspridningen så här:

  • stanna hemma och undvik onödiga resor såväl inom som utom länet
  • begränsa din umgängeskrets till de allra närmaste
  • håll avståndet
  • använd munskydd i offentliga inomhusmiljöer
  • tvätta händerna
  • isolera dig om du har symtom
  • provta dig vid symtom
  • vaccinera dig när du blir erbjuden