Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Porträtt på Håkan Ekvall och en bild av intensivvårdspersonal som arbetar med att vända en covidpatient som ligger under ett lakan

Galopperande smittspridning – covidpatienterna blir fler och allt yngre

2021-04-21 13:41

Coronapandemin i Västernorrland är inne i en tredje våg och smittspridningen är just nu mycket stor. På länets sjukhus vårdas allt fler och yngre patienter för covid-19.

Yngre patienter

Medelåldern för covidpatienter i regionen har minskat med uppemot nio år jämfört med förra vågen och i dagsläget vårdas personer födda från 1980-talet ned till 1930-talet på våra covidavdelningar.

- Det beror troligen på att äldre nu har vaccinerats och därför behöver mindre sjukhusvård. Utöver ålder är övervikt en riskfaktor för svår covid som lyfts fram på senare tid, säger Håkan Ekvall överläkare och enhetschef infektionskliniken.

Kraftig ökning

När samhällsspridningen ökar fortplantar sig detta till sjukvården, ofta med mellan en och två veckors eftersläpning. Belastningen på akutmottagningarna och IVA har ökat kraftigt de senaste veckorna och på IVA har antal vårdplatser fördubblats mot det normala.

- Att planera sjukvård i en berg-och-dalbana är omöjligt, sjukvården är inte gjord för att vara så flexibel. Bemanningen är en begränsande faktor, det finns inte medarbetare i överflöd och vi kan inte gärna klona oss själva, säger Håkan Ekvall.

Tvingas prioritera om

I Sundsvall är läget ansträngt på infektionsklinikens vårdavdelning, där man vårdar de covidpatienter som inte kräver intensivvård, och i Örnsköldsvik och Sollefteå har man åter varit tvungen att ta platser från den vanliga vården för att öppna särskilda covidavdelningar.

- Vi har lärt oss mycket av behandling mot covid-19 sedan starten av pandemin. Nu ger vi avancerad behandling med högflödessyrgas, cortison och andra läkemedel ute på vårdavdelningarna. Medan IVA ger respiratorvård och i enstaka fall immundämpande terapi och antikroppsbehandling, förklarar Håkan Ekvall.

Inte nått toppen

Den tredjevågen har enligt prognoserna ännu inte nått toppen i Västernorrland.

- För att färre individer ska insjukna och behöva vård på sjukhus måste alla individer i Västernorrland följa rekommendationerna om att hålla avstånd och inte träffas i nya grupper, särskilt med tanke på den brittiska virusmutationen som är mer smittsam och smittar innan symptom, säger Håkan Ekvall.

  • Sedan mars har Västernorrland en galopperande spridning med fler bekräftade fall i befolkningen än tidigare.
  • Det kommer att ta flera månader innan vaccinationerna får genomslag och där sjukvården får ett läge med ett begränsat antal covid-fall.
  • Den brittiska virusmutationen har tagit över med högre smittsamhet, mer virus i luftvägarna och längre tids smittsamhet, även flera dagar innan symptomdebut.
  • Studier antyder en högre dödlighet än tidigare, även om dödligheten i covid-infektion generellt sett är mycket låg. Detta gäller tyvärr inte de som utvecklar svår infektion.