Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Gemensam utvärdering av samverkan under pandemin

2020-09-30 13:10

Efter drygt sex månader med coronapandemi gör nu länets samtliga kommuner, Region Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland en gemensam utvärdering. Fokus i utvärderingen ligger på samverkan under pandemin mellan kommuner, region och stat.

- Resultatet i utvärderingen kommer att användas när vi utvecklar nya beredskapsplaner, men kommer också att användas för att ge vård på nya sätt i vårt gemensamma arbete med nära vård, säger Anders Sylvan, tillförordnad regiondirektör.

Utvärderingen sker redan nu, när pandemin fortfarande pågår, för att utveckla länets gemensamma arbete inför fortsatt hantering och inför kommande samhällsstörningar, med syftet att förbättra arbetssätt och mildra konsekvenserna för medborgarna framöver.

- För oss på Länsstyrelsen på är det viktigt att ta vårt ansvar genom att utvärdera och lära av hur vår gemensamma hantering av pandemin har fungerat. Vi välkomnar resultatet och är ödmjuka inför att det kommer att visa på både styrkor och brister att lära av, säger länsråd Daniel Gustafsson.

Aktörerna utvärderar tillsammans

Utvärderingen görs gemensamt av flera skäl. Dels har länets aktörer hela tiden arbetat tillsammans, dels har effekterna av pandemin påverkat samhällets alla delar. Det är därför särskilt viktigt att titta på hur ansvar, roller och gemensamma utmaningar hanterats hittills under pandemin.

- Jag tror att det är ett viktigt lärande i att utvärdera denna krishantering tillsammans – stat, region och kommun. Vi är fortfarande beredda att aktivera vår krisberedskap och vill parallellt lära oss vad vi kan göra bättre, säger Andreaz Strömgren, kommunchef i Timrå kommun.

Vid sidan av den gemensamma utvärderingen utvärderar varje organisation sitt eget arbete.

Utvärderingen klar före årsskiftet

Länsstyrelsen Västernorrland samordnar och processleder utvärderingen. Delar av arbetet kommer att upphandlas. Den övergripande utvärderingen beräknas vara klar före årsskiftet 2020/2021, det vill säga inom tre månader.

På bilden: Andreaz Strömgren (Timrå kommun), Anders Sylvan (Region Västernorrland) och Karin Frejarö (Länsstyrelsen Västernorrland)