Fem av gipsteknikerna på akutmottagningen i Sundsvall, från vänster: Madelene Pettersson, Princess Joharra Olofsson, Helen Nyberg, Eva Nordmark och Kristin Linell. Saknas på bilden gör Elin Arvidsson.

Gipstekniker på akuten - Kompetensväxling i praktiken

2022-10-10 13:16

På akutmottagningen i Sundsvall ville undersköterskor vidareutbilda sig inom gipsteknik. Sagt och gjort.

- Vi skickade två undersköterskor på utbildning i Lund 2014, efter att de själva tagit initiativ till det. Sedan dess har vi utbildat fler och har för närvarande sex gipstekniker här på akuten, berättar Katharina Lindbergh, enhetschef på akutmottagningen i Sundsvall.

Kompetensväxling

Kompetensväxling kan innebära omskolning till annan kompetens, eller omfördelning av arbetsuppgifter mellan olika yrkeskategorier. När undersköterskor vidareutbildar sig inom gipsteknik kan läkare och sjuksköterskor i avlastas i viss mån.

- Med gipstekniker i teamet blir det ett mycket bättre flöde, snabbare förlopp för patienten och högre kvalitet vad gäller gipsningar och färre avvikelser kopplade till detta, säger Eva Nordmark en av de första som utbildade sig till gipstekniker 2014.

Idag arbetar totalt sju undersköterskor i Sundsvall (6) och Örnsköldsvik (1) som gipstekniker på akutmottagningarna. I Sollefteå finns gipstekniker på en annan mottagning.    

Tuff men rolig utbildning

Utbildningen gipsteknik är på 22,5 högskolepoäng och finns på medicinska fakulteten i Lund. Region Västernorrland står för kurskostnad, resor, övernattning och material. Studierna sker till viss del även på betald arbetstid.

-  Det är ganska tufft men roligt, många läkare säger att vår utbildning håller högre svårighetsnivå än den de får. Det är jättebra att cheferna har satsat på det här, vi ser att det ger något för hela verksamheten och inte minst patienterna, säger Eva Nordmark.      

- I Sollefteå har vi gipstekniker på specialistmottagningen, hon är också undersköterska. Vi skulle gärna utbilda gipstekniker till akutmottagningen om någon har önskemål om det, säger Frida Lassen enhetschef på akuten i Sollefteå.

Vad gör gipstekniker?

- Vi kan skriva hand- och fotröntgenremisser, gipsa patienter och lägga specialgipsförband. Vi utför gipsförband i samband med operationsingrepp på akuten och assisterar läkare vid felställda frakturer som behöver dras till rätta. Patienter med misstänkt lätt fraktur eller gipsproblem kan träffa oss direkt på kvällar, nätter och helger och behöver inte träffa en läkare eller sjuksköterska om ingenting annat är avvikande, berättar Princess Olofsson.

- Sedan godkänner vi gips som kollegor utfört och håller även utbildningar internt för både undersköterskor och läkare. Då får vi ofta positiv feedback, vilket är trevligt, säger Kristin Linell.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Handleda och undervisa personal och studerande i gipstekni
  • Genomföra intern fortbildning.
  • Utveckla gipsteknik och gipsmaterial.
  • Utbildning i gipsteknik för AT/ST-läkare

Tillbaka till toppen