Visualisering industriområdet Torsboda Syd. Bild från Torsboda Industrial Park Sweden.

”Glädjande – vi behöver bli fler ”

2023-05-04 14:30

1900 arbetstillfällen väntas i och med att industriföretaget PTL etablerar sig i Torsboda och startar sin tillverkning av batterikomponenter. Regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S) och regionala utvecklingsnämndens ordförande Jonny Lundin (C) ser mycket positivt på beskedet att företaget valt en plats i Västernorrland för sin satsning.

– Det här är riktigt roligt! Vi behöver bli fler i Västernorrland för att ha skatteintäkter nog för att finansiera vår välfärd. Tillsammans med andra pågående industrisatsningar är det här är ett steg mot att vända befolkningsutvecklingen och skapa fler arbetstillfällen i hela länet, säger Glenn Nordlund (S). 

Det kinesiska företaget ska tillverka anodmaterial till batterier. Företaget är tydliga med att de prioriterar miljöperspektivet i sin anläggning.

– Jag är glad att Västernorrland bidrar till den gröna omställningen. Här finns förnybara energikällor för att driva den elintensiva anläggningen och företagets produkt behövs för att minska användandet av fossila bränslen, säger Glenn Nordlund.

Glenn Nordlund (S), ordförande regionstyrelsen och Jonny Lundin (C), ordförande regionala utvecklingsnämnden.

Möjligheter och utmaningar

De senaste åren har andra företag etablerat sig med stora anläggningar i exempelvis Norrbotten och Västerbotten. Jonny Lundin ser fördelar med att kunna dra nytta av erfarenheterna från norra Sverige.

– En stor etablering innebär självklart utmaningar för samhället i stort. Som region har vi ju ansvar exempelvis för att hälso- och sjukvård ska finnas för alla och att kollektivtrafik ska fungera bra. Blir vi fler västernorrlänningar, vilket vi tror och hoppas, behöver vi anpassa våra verksamheter, men det blir kärt besvär, säger Jonny Lundin (C).

Jobb och medarbetare

Kompetensförsörjningen i Region Västernorrlands egna verksamheter och inom andra områden i länet är idag en utmaning.

– Vi fortsätter den kraftsamling vi gör tillsammans med andra aktörer i Västernorrland för att säkra kompetens för framtiden. När människor flyttar in för att arbeta på den nya fabriken, eller inom andra områden etableringen för med sig, hoppas vi på medföljande familjemedlemmar som kan arbeta också i våra verksamheter, säger Glenn Nordlund.

– Vi jobbar vidare för ett Västernorrland som är än mer attraktivt för befintliga och nya invånare och för redan etablerade och nya företag. Det är prioriterat arbete enligt den regionala utvecklingsstrategin, säger Jonny Lundin.

Inför etableringen

Region Västernorrland har fördelat statliga medel genom bidrag till projektet Stip, Samverkan Torsboda Industrial Park. Där arbetar kommunerna Härnösand, Timrå och Sundsvall med att förbereda samhället för en stor etablering och möjliggöra befolkningstillväxt. 


Tillbaka till toppen