Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

God tillgång till vård men färre nöjda med väntetider

2019-02-28 10:01

De flesta invånarna i Västernorrland anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Det visar sammanställningen av nationella undersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018.

När det handlar om förtroendet för hälso- och sjukvården ligger Region Västernorrland fortfarande på sista plats bland landets regioner och landsting. Men förtroendet har ökat sedan året innan. Av de västernorrlänningar som deltagit i undersökningen uppger 51 procent att de har mycket eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården, en ökning från 46 procent. 21 procent uppger att de har mycket eller ganska litet förtroende.

-Det är väldigt positivt att västernorrlänningarnas förtroende ökar även om det sker från en låg nivå. Vi måste arbeta vidare för att öka förtroendet, i ett första steg för att nå målet i regionplanen, säger Hans Wiklund, regiondirektör.

Det är fler som anser att väntetiderna till hälso- och vårdcentraler är rimliga (62 procent) än som tycker det om sjukhusens väntetider (42 procent). Förtroendet för hälso- och vårdcentralerna och sjukhusen ligger på 55 respektive 56 procent, det senare är en ökning från 52 procent året innan.

Äldre mer nöjda

I de övre åldersspannen är det fler som har förtroende för vården och som anser att väntetiderna är rimliga än bland de yngre.

Andelen som anser att vården ges på lika villkor ligger på endast 41 procent vilket placerar Region Västernorrland sist bland landets regioner och landsting.

1177 Vårdguidens råd och hjälp om hälsa och vård via telefon och på webben ligger stadigt på lite drygt 60 procent som har mycket ett ganska stort förtroende för dessa tjänster. Något färre har förtroende för dess e-tjänster och endast 17 procent har mycket eller ganska stort förtroende för digitala vårdbesök.

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning med syfte att fånga invånarnas syn på hälso- och sjukvård. Undersökningen gjordes under perioden april-maj samt oktober-november. Totalt har 41 090 personer svarat på enkäten varar 1 000 är boende i Västernorrland.