Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

God vård med rätt stöd – nästa steg för utvecklingsarbetet!

2019-06-25 13:03

Vid mötet den 18 juni beslutade styrgruppen för utvecklingsarbetet God vård med rätt stöd om nästa steg för utvecklingsarbetet.

- I korthet fattade vi i styrgruppen tre beslut: dels att det ska tas fram en handlingsplan för utveckling av god och nära vård, dels att det ska tas fram ett konkret förslag till närsjukvårdsorganisation, och dels att länsverksamheternas ledning, styrning och processer ska vidareutvecklas, säger Hans Wiklund, regiondirektör.

Inriktningen för arbetet anknyter därmed ännu tydligare till utvecklingen av god och nära vård som sedan en tid drivs från nationell nivå, bland annat genom Anna Nergårdhs utredning. I dagarna blev det också klart att regeringen från och med 2019 avsätter ett riktat statsbidrag till alla regioner och SKL för att utveckla en god och nära vård. För 2019 uppgår statsbidraget till totalt 2,4 miljarder.

Handlingsplan för utveckling av god och nära vård i Västernorrland

Hälso- och sjukvårdsdirektör, Peter Löthman, ska tillsammans med förvaltningscheferna för primärvården och specialistvården ta fram ett förslag till handlingsplan för utveckling av god och nära vård i Västernorrland för politiskt ställningstagande i Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen.

Handlingsplanen bör utgå från framgångsfaktorerna för utveckling av nära vård (avsnitt 2.4) i dokumentet ”Förutsättningar för nära vård i Region Västernorrland” där nationell utveckling av nära vård beaktas, liksom villkoren för det riktade statsbidraget God och nära vård 2019 och framåt.

Förslag till handlingsplan redovisas vid hälso- och sjukvårdsnämndens möte den 3 oktober 2019 och regionstyrelsens möte den 16 oktober.

Konkret förslag till närsjukvårdsorganisation ska tas fram

Projektledaren Henrik Hammarström ska tillsammans med förvaltningscheferna för primärvården och specialistvården ta fram ett konkret förslag till närsjukvårdsorganisation, och tidplan för ett eventuellt genomförande.

Förslaget till närsjukvårdsorganisation ska utgå från alternativ B och C i rapporten ”Organisatoriska alternativ för specialistvård och nära vård”, och förslaget ska redovisas för styrgruppen i början november 2019.

Vidareutveckling av länsverksamheterna

Förvaltningschefen för specialistvården ska vidareutveckla länsverksamheternas organisation, ledning och styrning, och processer.

Förbättringsarbetet bör utgå från iakttagna brister och rekommenderade förbättringar i tidigare utvärderingar och de viktiga målsättningar för länsverksamheter (avsnitt 3.2) som beskrivs i dokumentet ”Förutsättningar för nära vård i Region Västernorrland”.

Delaktighet en styrka

Öppenhet och delaktighet är en viktig utgångspunkt för hela utvecklingsarbetet God vård med rätt stöd.

- Jag är glad och tacksam för de många engagerade och kloka synpunkter som lämnats från medarbetare, verksamheter och fackliga organisationer. Vi tänker arbeta vidare på den inslagna vägen med tillgänglig information på intranätet, informationsmöten på sjukhusorterna och Regionens hus, facklig samverkan och möjlighet att lämna synpunkter. Resultatet blir inte bättre än vad vi tillsammans gör det till, avslutar regiondirektör Hans Wiklund.

För mer information, kontakta:

Monika Johansson, samordningsdirektör
Tel. 0611-80010
E-post: monika.johansson@rvn.se