Gradvis ökning av covid-19 i länet

2022-07-12 15:25

Efter flera månader av minskande smittspridning ser vi sedan några veckor en ökning av antal smittade i Västernorrland.

Ökningen bedöms i huvudsak bero på att undergruppen BA.5 till omikron-varianten fått ökad utbredning och nu dominerar bland covid-19-virus i Sverige.

– Denna virusvariant tycks kunna undvika immunförsvaret och smitta personer som är vaccinerade eller tidigare har genomgått covid-19-infektion. Men mycket tyder på att vaccin skyddar mot allvarlig sjukdom och död, så det är viktigt att alla fortsätter att ta de vaccindoser man blir erbjuden, säger smittskyddsläkare Hans Boman.

Enligt ett nyligen uppdaterat scenario från Folkhälsomyndigheten kan smittspridningen gradvis förväntas öka och nå en topp i mitten av augusti.

– Det är därför återigen viktigt att påminna varandra om att tvätta händerna ofta och att man stannar hemma och undviker nära kontakt med andra om man är sjuk med symtom som kan vara covid-19, säger Hans Boman.

Under måndagen var 16 inlagda patienter bekräftat smittade med covid-19, varav 14 i smittsam fas och 1 på IVA.

Aktuell statistik RVN:

  • 92 bekräftade fall vecka 27 mot 84 vecka 26 (+ 10 %).
  • 493 PCR-tester utförda vecka 27, 452 vecka 26 (+ 9 %).
  • Andelen positiva PCR-tester ligger kvar på 22 % efter flera veckors ökning.
  • Avlidna: 616 (22-06-29). Endast en mindre ökning sedan 22-06-01, då 609 avlidna rapporterats. 

Region Västernorrland - Coronavirus och covid-19 (rvn.se) 


Tillbaka till toppen