Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Hälften av de nyanlända vill stanna i Västernorrland

2019-01-23 10:52

Statistik visar att utrikesfödda står för 70 procent av utflyttningen från vårt län. Samtidigt är jobb den viktigaste faktorn för om nyanlända väljer att stanna eller flytta. Det visar resultatet av Invandrarindex som presenterades 21 januari i Regionens hus.

Västernorrland har hög levnadsstandard och upplevs som en trygg och säker plats att leva och bo på. Samtidigt står länet inför stora utmaningar. En av dessa utmaningar är att 70 procent av de utrikesfödda väljer att flytta härifrån.

– Befolkningsutvecklingen är A och O i en gles region som Västernorrland. Vi har under några år blivit fler västernorrlänningar tack vare utrikes födda men dessa står nu för en stor del av utflyttningen till andra län, säger Frida Bergman, samordnare för regionala utvecklingsstrategin.

Hälften vill bo kvar
21 januari presenterades Invandrarindex vid ett lunchseminarium i Regionens hus. Undersökningen grundar sig på svar från de som läser Svenska för invandrare (SFI) i kommunerna. De har svarat på en rad olika frågor om hur de trivs i Västernorrland. Undersökningen började som en pilot i Västernorrland 2014 och genomförs nu i hela riket sedan 2017.

Invandrarindex visar att 52 procent av de tillfrågade i Västernorrland vill bo kvar här. Motsvarande siffra för riket är 65 procent, alltså något fler.  

– Jobb är den röda tråden här, det är tydligt. De som har ett jobb trivs bättre och av de som vill flytta uppger 54 procent att det beror på att det är för att få ett arbete, förklarar Per Lundgren från statistikföretaget Ipsos. (Obs att Invandrarindex AB är företaget som tar fram Invandrarindex.)


Inspelning från seminariet i Regionens hus.

Allmän hälsa och mående

Att ha jobb, tillgång till skola och ett bra boende är det allra viktigaste för att man ska vilja bo kvar här. Invandrarindex visar också att de unga vill läsa högskoleförberedande program inom gymnasieskolan när de läst SFI klart. En majoritet vill också läsa på universitet.

Att ha sin familj med sig är också en stark faktor för att må bra. Anhöriginvandring gör alltså att trivseln ökar eftersom alla kan vara tillsammans.
– De flesta nyanlända i Västernorrland har kommit som flyktingar. Bara i Kramfors och Sundsvall finns det en högre andel som är anhöriginvandrare, 48 procent och 55 procent, säger Per Lundgren.

Per Lundgren, IPSOS
Per Lundgren, IPSOS

Ny regional utvecklingsstrategi
2018 startade arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för Västernorrland. Den ska staka ut vägen för att nå tillväxt i regionen och hjälpa oss satsa rätt.
– Invandrarindex är en analys vi uppmanat kommunerna att delta i. Vi måste diskutera och känna till våra förutsättningar för att kunna bygga ett tillväxtarbete som gör skillnad framåt. Att ta tillvara våra nyanlända och ge dem stöd för att de ska integreras på arbetsmarknaden är en viktig parameter, säger Frida Bergman.

Siffror i korthet
371 nyanlända svarade på enkäten i Västernorrland
Sex regioner i Sverige deltar: Gävleborg, Halland,  Norrbotten, Skåne, Stockholm och Västernorrland 

  • 52 procent kom till Västernorrland som flykting, 42 procent för att bo med anhörig
  • 53 procent tycker det är lätt att få kontakt med svenskar, 34 procent tycker inte det
  • 52 procent vill bo kvar i sin kommun, 36 procent vet inte och 12 procent vill inte bo kvar
  • 54 procent vill flytta för att få jobb, 13 procent vill flytta för att studera/gå i skola, 13 procent vill flytta för att få annat boende, 15 procent vill flytta för att de har för lite att göra, 13 procent för att komma närmare vänner och 24 procent av annan anledning.


Mer information om RUS
Vill du läsa mer om den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS)?
Besök Regional Utvecklingsstrategi 2030.