Håll avstånd och undvik trängsel – vaccination den viktigaste åtgärden

2021-12-08 12:13

Folkhälsomyndigheten inför nya råd och rekommendationer för att begränsa smittspridningen av covid-19. Från och med idag rekommenderas alla vuxna att hålla avstånd i offentliga miljöer.

- Eftersom smittspridningen ökar i hela landet och många fortfarande inte är vaccinerade kompletterar Folkhälsomyndigheten med nya råd för att begränsa smittan och minska belastningen på sjukvården, säger Hans Boman, smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

Undvik trängsel

Beslutet om att vidta nya smittskyddsåtgärder gäller i tre steg beroende på hur smittspridningen utvecklar sig. Detta är steg ett. För vuxna ovaccinerade gäller redan sedan tidigare striktare allmänna råd som innebär att hålla avstånd till andra, särskilt till personer som är 70 år och äldre eller tillhör riskgrupp. Ovaccinerade bör även undvika alla platser med trängsel i både offentlig och privat miljö.

- Vaccination är den viktigaste åtgärden mot smittspridningen, har du inte vaccinerat dig än eller har fyllt 60 och inte tagit påfyllnadsdos är det hög tid att göra det nu, säger Hans Boman.

Julen är inte inställd

För vuxna vaccinerade och barn som är friska finns i nuläget inga skäl att avråda från julfirande med släkt och vänner.

- Men var beredd att snabbt ställa in om du får symtom på covid-19, säger Hans Boman.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla vuxna att:

  • Om möjligt undvika trängsel i kollektivtrafik eller använd andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil.
  • Använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.

Rekommendationer för arbetsgivare:

  • Underlätta för anställda att vaccinera sig.
  • Informera om vikten av att stanna hemma om man får symtom.
  • Göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra. Undvik större samlingar inomhus med många deltagare.
  • Göra det möjligt för anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.

Skolorna omfattas inte

Utbildningsmoment inom skola och utbildning omfattas inte av de nya rekommendationerna. De nya allmänna råden gäller från 8 december till och med den 31 januari 2022.

Läs mer på 1177: Allmänna råd och rekommendationer för att minska risken för smitta - 1177 Vårdguiden

Eller på: Nya åtgärder för att begränsa spridning av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)


Tillbaka till toppen