Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Hålla budget – inte spara

2020-09-09 08:47

Det förslag på kostnadsminskningar som specialistvårdens ledning lämnat till regionens politiker beror inte på att specialistvården nu får mindre pengar i sin budget och därför måste spara. Kostnadsminskningarna behöver göras för att specialistvården ska klara att hålla den budget de har. Regiondirektör Anders Sylvan svarar här på några frågor om det.

Är inte att dra ned kostnader detsamma som att spara?

Nej. Jag ser och hör i media och på sociala medier att åtgärderna som specialistvården föreslagit för att få ned sina kostnader ses som ett sparkrav. I själva verket handlar det ju om att de inte kan fortsätta att gå med så stora underskott som de gjort i många år. Liksom regionens andra verksamheter och förvaltningar måste specialistvården ha en budget i balans. De tilldelas inte mindre pengar nu.

Har inte specialistvården för liten budget helt enkelt, eftersom den inte räcker?

De pengar som regionfullmäktige beslutar att specialistvården ska ha måste räcka, annars gör vi framtida generationer en stor otjänst. Vi har det skatteunderlag vi har. Tittar vi på jämförbara regioner så borde specialistvården kunna minska sina kostnader avsevärt. Det kommer att krävas förändringar och effektiviseringar och här skiljer sig vården inte från andra branscher. Saker görs annorlunda idag än för några år sedan. Ny teknik och digitalisering gör nya arbetssätt möjliga.

Går det inte att ta bort andra kostnader istället?

Alla delar i regionen har ansvar att hålla nere kostnaderna, det gäller alltså alla förvaltningar. Så även vår regionledningsförvaltning behöver effektivisera sina arbetsmetoder. I den förvaltningen ingår bland annat städare, HR, smittskyddsenheten, personal som arbetar med hjälpmedel till funktionshindrade, upphandlare och transportpersonal, för att bara nämna några.

Har regionen för mycket administrativ personal?

Administrativ personal finns ju till för att stödja verksamheterna. Regionen har närmare 7000 medarbetare och utan exempelvis våra ekonomer, vårdutvecklare och HR-medarbetare bedömer jag att arbetsbördan skulle bli för stor på de enskilda cheferna. Jag tycker att det är bättre att administrativ personal stöttar med sådant så att professionen kan arbeta med det de gör bäst.

Specialistvårdens handlingsplan för kostnadsreducerande åtgärder.pdf