Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Mer tid för regionala utvecklingsstrategin

2019-02-13 09:08

Målet är att fastställa den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS:en) vid Regionfullmäktige i november 2019. Det betyder att en intensiv vår med skrivande och remissförfarande väntar.

Vid stormötet den 21 november 2018 hölls en workshop med aktörer som har koppling till RUS-arbetet. Resultatet därifrån har tagits tillvara och utifrån det resultatet pågår nu dialoger i ett stort antal regionala samverkansgrupper för att precisera målformuleringar. Länets aktörer är centrala i arbetet att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi – och därmed också att formulera förslag till mål och prioriteringar.

En remiss av den nya regionala utvecklingsstrategin planeras skickas ut i mitten av april och berörda aktörer har möjlighet att lämna synpunkter fram till mitten på september. Därefter följer en period där remissvar ska inarbetas till en slutlig version av den nya regionala utvecklingsstrategin. Beslut om ny RUS fattas under senhösten 2019.

Tidplanen

Grov tidplan för RUS-arbetet 2019

 • Januari-Februari: målformuleringar diskuteras och förankras
 • Februari-mars: skrivarverkstad
 • April: i mitten på april går RUS:en ut på remiss
 • September: i mitten på september är det deadline för remissvar. RUS:en färdigställs och skickas för beslut
 • Sista kvartalet: beslut i Regionfullmäktige

Kommunturné

Under perioden 19 februari till och med 5 april genomförs dessutom en kommunturné. Förtroendevalda och tjänstepersoner från Region Västernorrland besöker då varje kommun och träffar kommunalråd, oppositionsråd och kommunledning för dialog om förslaget till ny regional utvecklingsstrategi.

Ny politisk referensgrupp

Sedan årsskiftet är den nya politiska organisationen inom Region Västernorrland på plats och bland de förtroendevalda ingår sex personer i en politisk referensgrupp för RUS-arbetet.

Ny politisk referensgrupp:

 • Glenn Nordlund
 • Sara Nylund
 • Hans Backlund
 • Jonny Lundin
 • Joakim Jonsson
 • Pia Lundin

Regional utvecklingsstrategi 2030