Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Hälso- och sjukvårdsnämnden möts digitalt

2020-03-20 15:55

Nästa vecka den 24 mars kommer hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västernorrland, för första gången, att hålla ett nämndsmöte genom videolänk.

Detta sker för att minska eventuell smittspridning mellan ledamöterna men även för att testa hur regionens digitala teknik fungerar för politiska möten.

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) är Region Västernorrlands största nämnd. Normalt brukar det totalt vara runt 50 deltagare på varje nämndsmöte. Lena Asplund (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden tog under veckan ett initiativ till att försöka hitta en lösning som innebär att ledamöter och förvaltning kan delta på ett annat sätt än ett fysiskt möte i samma lokal.

-  Det är viktigt att vi även under rådande omständigheter på ett ansvarsfullt sätt kan genomföra politiska beslutsmöten. Därför provar vi nu en digital mötesform, säger Lena Asplund.

Möte genom fyra videorum

Mötets deltagare kommer kunna ansluta från fyra videorum, ett på varje sjukhus i Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik och ett på Regionens Hus i Härnösand. I övrigt kommer mötet att försöka kortas ner så mycket det går, utan att de demokratiska möjligheterna försämras.

-  Om vi i den största nämnden med flest ledamöter kan genomföra ett bra möte via digitala kanaler, vet vi att vi har en robust organisation för det politiska arbetet även om det eventuellt skulle bli så att vi under våren inte kan mötas i samma lokaler, säger Lena Asplund.

Det finns inga beslut om att möten inte kan genomföras på plats i ordinarie lokaler i Regionens hus i Härnösand. Hälso- och sjukvårdsnämnden vill främst säkerställa att möteskvalitén kan upprätthållas även på distans om det senare skulle vara nödvändigt med andra rutiner.

Bara friska ledamöter får delta

Möteslokalerna som används på sjukhusen ligger inte i anslutning till någon vårdavdelning och samtliga ledamöter har uppmanats att avstå från att delta om de känner sig sjuka.