Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Louise Solin

HälsosamY hyllar lösning med Strokehemrehab

2018-07-30 13:46

Strokehemrehab fick mycket beröm under förra HälsosamY och är både en väldigt uppskattad lösning samt ett kostnadseffektivt alternativ som Region Västernorrland erbjuder.

Louise Solin från HälsosamY har nyligen avslutat sin rehabilitering i hemmet och är nu helt återställd. Louise Solin är sedan 8 år tillbaka en av representanterna i HälsosamY, regionens samverkansråd för funktionsnedsatta. Louise har ett långt och gediget engagemang innan tiden i HälsosamY. Louise var nio månader när hon fick polio och har en lång erfarenhet av tillgänglighetsfrågor.

-  Jag har varit engagerad i Neuroförbundet i cirka 45 år, jag var runt 25-26 år när mitt engagemang började. Förutom att jag har ett egenintresse med min funktions-nedsättning så ville jag att samhället skulle bli bättre och ville hjälpa till med det jag kunde, säger Louise Solin.

I april i år drabbades Louise av en stroke och lades in på Sundsvalls sjukhus. Stroken var av lättare slag men blev ändå mycket för Louise som redan har en funktionsnedsättning sedan tidigare. Hon spenderade sedan 12 dagar på sjukhuset där hon fick hjälp med gymnastik dagligen. Något hon gärna ville fortsätta med och blev då erbjuden att komma i kontakt med Strokehemrehab-teamet.
- Strokehemrehab har fungerat otroligt bra och det är fantastiskt att regionen erbjuder den här servicen. Jag har fått hjälp av både en arbetsterapeut och en sjukgymnast som besökt mig varje vecka. De är fantastiskt duktiga och ser sådant en själv inte gör, säger Louise Solin.

När Louise började med strokehemrehab fick hon vara med i planeringen av schema och upplägg. Sjukgymnasten som jobbar i teamet hade Louise dessutom träffat tidigare vilket kändes bra. Totalt har det blivit ungefär 10 besök.
- Jag har blivit pushad att göra mer saker själv och när man ser framstegen och saker man inte kunde göra tidigare så blir man väldigt glad, säger Louise Solin.

Louise är precis klar med behandlingen och har lyckats komma tillbaka till samma stadie hon befann sig i innan stroken. Tur är väl det då en av sakerna som Louise samlar på är upplevelser och hon reser gärna när hon kan. London har alltid varit en favorit och Louise har en positiv inställning till det mesta och har aldrig sett sin funktionsnedsättning som ett hinder för att uppleva världen.

Strokehemrehab, hur det började 

I en SBU-rapport 2015 konstaterades att tidig koordinerad utskrivning av strokepatienter och fortsatt rehabilitering i hemmiljö resulterar i att färre behöver hjälp för att klara av sitt dagliga liv och sysslor. Sist men inte minst så leder det till färre antal vårddagar på sjukhus utan behovet av öppenvård, hemtjänst, bostadsanpassning, tekniska hjälpmedel eller hjälp från närstående ökar.

Helen Eriksson, sjukgymnast på länsverksamheten för geriatrik, neurologi och rehabilitering på Sundsvalls sjukhus, var en av de drivande från början kring organisering och material. 

-  Det var med denna rapport i åtanke som det ledde till att vi sökte medel och startade Strokehemrehab i september 2016. Ett dygn på vårdavdelning kostar cirka 8 500 kr medan ett besök av Strokehemrehabteamet kostar cirka 1 400 kr, säger Helen Eriksson

Teamet består av arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped, sjuksköterska och läkare vid behov. Det är i första hand personal på strokeavdelningen som gör bedömningen om en patient är en potentiell kandidat för strokehemrehab. Kriterier som tas i beaktning är bostadsort och rehabbehov enligt inklusionskriterier från lätt till medelsvår stroke. 

 

Första hembesöket inom tre dagar

När behovet har bekräftats och rapporterats så gör strokehemrehab-teamet sitt första hembesök inom 0-3 dagar. Just nu finns det endast ett team kopplat till Sundsvalls sjukhus. Viljan och förhoppningen finns dock att verksamheten ska sprida sig till även fler orter i länet.

- Vi är en gemensam länsverksamhet men just nu har vi endast ett strokerehabteam på Sundsvalls sjukhus som jobbar inom en radie på 5 mil från sjukhuset. Det finns både vilja och förhoppning att vi ska få igång team på andra orter. Sollefteå har redan varit här och tittat och hoppas att kunna starta upp, säger Helen Eriksson.