Hjälp till självhjälp ska minska antalet nya suicidförsök

2021-10-01 09:38

Region Västernorrland gör nu en satsning på att minska antalet suicidförsök. Satsningen innebär implementeringen av en standardiserad modell för hjälp till självhjälp som visats kunna minska antalet nya försök till mindre än hälften.

Varje år tar cirka 30 personer sitt liv i Västernorrland. Förutom förlusten av ett människoliv är det också ett stort lidande för anhöriga och närstående. Ett suicidförsök kan vara tecken på depression eller annan svår psykisk sjukdom men det är samtidigt också en handling som görs på grund av påverkbara omständigheter, till exempel en svår livssituation som uppstått.

Behandlingsmodellen som ska implementeras heter ASSIP (Attempted Suicide Short Intervention Program). En viktig förutsättning för implementationen är att man lyckas etablera kontakt på plats, till exempel på akuten eller psykiatrimottagningen där de hamnat efter ett självmordsförsök. De som tackar ja kommer att erbjudas tre träffar.

Under träffarna kommer behandlare och patient att arbeta fram verktyg för att bättre kunna hantera liknande situationer samt känna igen tidiga varningstecken och be om hjälp. Uppföljning och kontakt kommer att ske under två år. Utöver behandling av eventuell psykiatrisk grundsjukdom handlar det också om beteendeförändringar säger Benno Krachler, verksamhetschef på Livsstilsmedicin Österåsen.

I den här satsningen erbjuds utbildning i ASSIP för personal med kvalifikation inom samtalsterapi. Som föreläsare har regionen lyckats engagera Professor Konrad Michel, från Zurich som är forskaren och upphovsmannen till metoden. Utbildningen ges på Österåsen den 26 och 27 oktober.

Gemensam satsning

Satsningen är ett gemensamt arbete mellan Region Västernorrland och alla kommuner i regionen och får under åren 2020–2022 statsbidrag för att arbeta extra med suicidprevention. Det görs därför många olika utbildningsinsatser under perioden för olika grupper i Kommun och Region. Utbildning i ASSIP är en av dessa.

Hur kan du hjälpa en person som har självmordstankar?

Om du misstänker att någon i din närhet har tankar eller planer på att ta sitt liv är det viktigt att du gör något direkt. Läs mer på 1177.se

Hur kan du hjälpa en person som har självmordstankar? - 1177 Vårdguiden

 


Tillbaka till toppen