Christina Cederfjärd och Margareta Sörlin båda psykologer på hälsocentralerna i Kramfors och Sollefteå kommun och Linda Lif Nordin, projektledare Kramfors kommun.

HLT-team bildade för barns och ungas bästa

2022-06-16 16:09

Barn och ungdomar som mår dåligt ska inte behöva vänta länge på hjälp utan få stöd i ett tidigt skede. Det är målet med det samarbete som Kramfors och Sollefteå kommuner samt Region Västernorrland startat. Med hjälp av HLT-metoden byggs en stark relation mellan skola, socialtjänst och hälsocentraler.

– Det är allmänt känt att köerna till vård för barn och unga är långa. Inom ramen för God och nära vård i Västernorrland har vi därför startat detta utvecklingsarbete, som ska ge bättre och snabbare förutsättningar till välmående, berättar Kramfors kommuns projektledare Linda Lif Nordin.

Hälsa, Lärande, Trygghet
Fram till nu har det främst varit den kommunala elevhälsan som hanterat barns och ungas mående och det är inte förrän ganska sent som socialtjänsten och primärvården kopplats in. Att alla tre instanser nu ska jobba tillsammans är en framgångsfaktor.

Arbetet med HLT, som står för Hälsa, Lärande och Trygghet, utgår från en modell som byggts upp i Västerbotten med Umeå som nav.

En gång i månaden träffas representanter från skola, socialtjänst och hälsocentraler för att samtala om barn och unga som på olika sätt har behov av stöd. Vårdnadshavare skriver på en samtyckesblankett och medger då att det är okej att deras barn tas upp. Barnet och familjen erbjuds sedan hjälp från en eller flera verksamheter. Allt sker under sekretess.

Gemensamma utbildningsdagar
Arbetet med att införa HLT-modellen började vid årsskiftet. Under våren har representanter från de olika verksamheterna träffats på Hola folkhögskola till ett antal utbildningsdagar om barns och ungas utvecklingspsykologi. Ledare har varit Christina Cederfjärd och Margareta Sörlin, båda psykologer på hälsocentralerna i Kramfors kommun.

– Vi har bland annat tagit upp avvikelser från normalutvecklingen, adhd och autism, bedömningar och behandling. Juridik är också ett viktigt område som behandlats, berättar Margareta Sörlin.

Bildande av HLT-team
Den tredje och sista gången började man också att formera de HLT-team som ska jobba tillsammans. Indelade i geografiska grupper fick deltagarna en chans att prata ihop sig och lägga grunden till samverkansplattformen.

– Alla är väldigt positiva till arbetssättet. Det känns dessutom tryggt att använda sig av ett koncept som redan är utprovat och framgångsrikt, säger Linda Lif Nordin.


Tillbaka till toppen