Äldre kvinna snyter sig

Hög och ökande smittspridning i Västernorrland

2023-01-03 11:59

Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus är fortfarande hög, och ökande, i Västernorrland. Belastningen på sjukvården är fortsatt ansträngd och stabsläget kvarstår tills vidare.

- Vi har en stor smittspridning av flera luftvägsvirus samtidigt, vilket innebär en stor utmaning för vården. Det är fortfarande viktigt att stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra. Det är också hög tid att vaccinera sig enligt gällande rekommendationer mot covid-19 och influensa om du inte redan gjort det, säger Maria Tempé, ställföreträdande smittskyddsläkare, Region Västernorrland.

Under vecka 52 anmäldes preliminärt 309 fall av covid-19 i Västernorrland, vilket är fler än vecka 51 då 241 fall anmäldes. Antal sjukhusinlagda med covid-19 i smittsam fas sjunker sedan mitten av december. På måndagen vårdades 30 patienter på våra tre sjukhus med covid-19 som huvud- eller bidiagnos.

Rekordmånga fall av influensa

Under vecka 52 har rekordmånga fall av influensa diagnosticerats i Västernorrland, 237 stycken enligt preliminära uppgifter jämfört med 105 fall föregående vecka. Influensa A dominerar totalt och endast ett fall av influensa B har konstaterats hittills under säsongen. Igår vårdades 27 patienter med influensa inneliggande på Sundsvalls sjukhus. Statistik över inlagda med influensa saknas från Sollefteå och Örnsköldsviks sjukhus.

Antalet fall med RS-virus ökade från 43 till 49 anmälda fall mellan vecka 51 och 52. Fem av de diagnosticerade fallen av RS-virus under vecka 52 var barn under 1 år, vilka är de som har störst risk för allvarlig sjukdom.

Samtliga tester för covid-19, inklusive de tester som tas på vård- och omsorgspersonal, analyseras sedan slutet av december även för influensa A, B och RS-virus. Det innebär att fler fall av dessa virus diagnosticeras än tidigare, då analys för influensa- och RS-virus enbart gjordes när det behövdes för medicinsk handläggning och behandling av patienter.

Ansträngt läge inom vården

På grund av ett ansträngt läge inom sjukvården gick regionen förra veckan upp i stabsläge. Situationen är särskilt tuff i Sundsvall, men läget är också ansträngt på sjukhuset i Örnsköldsvik, medan det för närvarande är lugnare på sjukhuset i Sollefteå.

Det ansträngda läget inom vården innebär också att det kan vara längre väntetider på akuten.

Smidig hjälp via 1177 direkt Västernorrland

Vid akuta situationer ska du alltid ringa 112. Du som inte är i behov av akut hjälp kan däremot med fördel kontakta vården digitalt. Via den digitala tjänsten 1177 direkt Västernorrland kan du få råd om egenvård och vid behov komma i kontakt med sjuksköterskor och läkare.

Du når 1177 direkt Västernorrland via 1177.se eller appen ”Min vård Västernorrland”.

1177 direkt Västernorrland har öppet vardagar klockan 08.00–21.00, lördag-söndag klockan 08.00–16.00.

Mer information om tjänsten 1177 direkt Västernorrland.

Andra sätt att söka vård

  • Sök egenvårdsråd via 1177.se
  • Ring 1177 för rådgivning
  • Vid behov kontakta din hälso- eller vårdcentral eller primärvårdsjouren.

Tillbaka till toppen