Tre kvinnor med munskydd och klädda i tunikor för arbete i vården.
Personalen på Hälsocentralen i Stöde väljer i regel att stanna länge på sina tjänster. Annika Nilsson och Sigrid Backlund är distriktsköterskor och Siw Backlund undersköterska.

Högst rankade vårdcentralen: ”Litenheten är vår största styrka”

2022-02-01 11:53

Patienterna på vård- och hälsocentralerna i Västernorrland är ungefär lika nöjda med sin upplevelse av vården som medelpatienten i Sverige. Hälsocentralen Stöde sticker däremot ut, genom resultat högt över riksgenomsnittet vad gäller patienternas upplevelse av bland annat kontinuitet i vården.

I dag presenteras Nationella Patientenkäten av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Det är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. 2021 fick patienter i primärvården frågor inom sju kategorier:

  • Helhetsintryck
  • Emotionellt stöd
  • Delaktighet och involvering
  • Respekt och bemötande
  • Kontinuitet och koordinering
  • Information och kunskap
  • Tillgänglighet

Ett värde mellan 0 och 100 viktas fram för att få en dimensionspoäng.

Allt bättre resultat

Senast undersökningen genomfördes i primärvården var 2019. Då hade resultaten för Region Västernorrland förbättrats sedan förra mättillfället, som var 2017. Nu har primärvårdspatienternas nöjdhet ökat ytterligare i de flesta av områdena.

Stapeldiagram som visar resultatet för Region Västernorrland i jämförelse med riket inom de sju kategorierna: helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering, information och kunskap samt tillgänglighet. Resultatet visas i form av en dimensionspoäng mellan 0 och 100.

Kategorierna helhetsintryck, respekt och bemötande, samt tillgänglighet, är de områden som flest patienter i regionen är positiva.

– Det är glädjande att våra resultat i enkäten fortsätter bli bättre och att våra patienter bedömer sin upplevelse av vården lika bra som landets övriga patienter. Det här visar att vi håller en god nivå inom primärvården i Västernorrland. Vi strävar hela tiden efter att förbättra oss på alla områden, säger Kurt Petterson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västernorrland.

Ingen hyrpersonal

I kategorin kontinuerlighet och koordinering är resultatet historiskt relativt lågt i Västernorrland. 2021 års mätning visar att den nationella poängen är 72,6 medan Region Västernorrland ligger på 70,5.

För Hälsocentralen Stöde är däremot motsvarande siffra 89,8.

-Det beror på att vi har bara fast anställd personal. Det har aldrig varit någon ruljangs i personalgruppen och därför har det aldrig blivit någon oro. Fast vi har föryngring också, det börjar en ny sjuksköterska nästa vecka till exempel, säger Maria Jonzon, enhetschef på Hälsocentralen Stöde.

Siv Backlund är undersköterska hälsocentralen sedan 20 år tillbaka.

-Anledningen till att vår fasta personal har stannat kvar är att vi känner varandra väl och alltid är beredda att ställa upp för varandra, säger hon.

Nära och personligt

Även i kategorin tillgänglighet har Hälsocentralen Stöde goda resultat.

-Litenheten är vår främsta styrka. Alla våra patienter känner oss här vid namn och vi jobbar hela tiden för att vara tillgängliga. Vi betar av kön och ger alla återkoppling varje dag, säger Maria Jonzon.

Ett sömlöst samarbete med kommunens vårdpersonal är också av stor betydelse, särskilt med tanke på den relativt höga medelåldern bland patienterna.

-Vi arbetar ihop med kommunens sjuksköterskor hela tiden. Den enda skillnaden är vem som betalar ut lönen, annars jobbar vi tillsammans. Vi har en familjeläkare med mycket stort engagemang för kommunens äldre, säger Siv Backlund.

Fortsatt bra upplevelse av primärvården trots pandemi (SKR)


Tillbaka till toppen