Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
En av provtagningsstationerna i vår region provtagningsstation Gärdehov i Sundsvall
Provtagningsstationen Gärdehov i Sundsvall i slutet av april 2021

Högt tryck på provtagningen för covid-19

2021-05-07 11:15

Över 70 procent av den provtagningskapacitet som Region Västernorrland har för egenprovtagning av covid-19 har nyttjats i länet den senaste månaden. Flera av provtagningsstationerna, med så kallad drive-in, har nått upp till 97-99 procent av sin kapacitet i dagsläget.

- I den situation som Region Västernorrland befinner sig i med mycket hög smittspridning är det viktigt att alla invånare med symtom både snabbt och enkelt ska kunna provta sig för covid-19, säger Anna-Lena Lundberg, funktionsgrupp provtagning, områdesdirektör närsjukvårdsområde norr.

Apotekspersonal i Timrå vädjar om att inte gå in på apoteket om du är symtomfri

Emma Berg, farmaceut Timrå Apotek, påminner att ombuden ska vara symtomfria som besöker apoteken för att hämta och lämna självtest covid-19.

Från apoteksutlämning till provtagningsstation

Förra sommaren startade Region Västernorrland med apoteksutlämning av provtagningsmaterial för egenprovtagning runtom i länet. Från och med december utökades möjligheten att provta sig, genom drive-in, vid olika provtagningsstationer. I nuläget sker cirka 7000 prov/vecka inklusive utlämningarna vid apotek. Den egna provtagningskapaciteten har succesivt byggts ut och i dag kan regionen själva analysera omkring 2 000 prover i veckan.

Provtagningsstationerna tillgängliga hela sommaren

- Innan majoriteten av invånarna har hunnit att bli vaccinerade och när vi nu har en pågående pandemi är det viktigt att den som behöver också kan provta sig. Därför kommer vi inte stänga möjligheten för egenprovtagning förrän efter sommaren, säger Eva Billberg, samordnare provtagning.

Provtagningsstationerna finns tillgängliga så länge ett behov finns. Ett ytterligare alternativ som eventuellt kommer att vara möjligt i sommar är möjligheten att hämta ut ett provtagningspaket utan ombud vid utsedda lådor på lämpliga platser runtom i våra kommuner. Mer information kommer  när det blir aktuellt.