Lastbil som kör i snölandskap

Höjt transportbidrag kompenserar företag i norra Sverige

2022-12-21 12:15

Till följd av högre godstransportkostnader i norra Sverige höjer regeringen transportbidraget med 77 miljoner kronor i Tillväxtverkets regleringsbrev för 2022. Det totala transportbidraget uppgår nu till 508 miljoner kronor.

– Transportbidraget är ett viktigt stöd för näringslivet i de fyra nordligaste regionerna. Med ökade drivmedelskostnader och de långa avstånd vi har i Västernorrland är det positivt att transportbidraget ökar. Det är en viktig komponent för att våra företag ska kunna vara konkurrenskraftiga, säger Sara Nylund (S), 1:e vice ordförande regionstyrelsen, Region Västernorrland.

Syftet med transportbidraget är att kompensera företag i de fyra nordligaste länen, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland för kostnadsnackdelar till följd av långa transportavstånd för varor. Stödet riktas mot företag för transporter av varor och produkter som har genomgått en betydande bearbetning inom tillverkningsindustrin. Företagen ansöker om stöd via Tillväxtverket. Transportbidraget varierar mellan 5–45 procent av godkänd transportkostnad, dock högst 15 miljoner kronor per produktionsställe, och baseras på i vilken kommun företaget har sin produktionsverksamhet.

Kontakt:

Frida Bergman, strateg, tillväxtenheten, Region Västernorrland
Mobil: 070-296 24 11
E-post: frida.bergman1@rvn.se

Sara Nylund (S), 1:e vice ordförande regionstyrelsen, Region Västernorrland
Mobil: 070-190 38 90

Transportbidrag till norra Sverige - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Transportbidraget i korthet

  • Transportbidrag går att söka för uttransporter av hel- och halvfabrikat som har genomgått betydande bearbetning. Vissa varor är dock undantagna, information om dessa finns på Tillväxtverkets webbsida.
  • Transportbidrag går att söka för intransporter av råvaror och halvfabrikat som ska genomgå betydande bearbetning i stödområdet.
  • Endast vissa näringsgrenar är godkända för intransportbidrag, information om dessa finns på Tillväxtverkets webbsida.
  • Transporten ska vara längre än 401 km.
  • Transporten ska ske på järnväg, i yrkesmässig trafik på väg eller till sjöss.

Källa: Tillväxtverket


Tillbaka till toppen