Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Höstbemanningen ännu ej löst på vårdavdelningarna i Sollefteå

2018-06-13 15:35

Arbetet med att bemanna vårdavdelningarna 16 och 17 vid sjukhuset i Sollefteå fortsätter. De rekryteringsåtgärder som gjorts har hittills resulterat i tre nyanställningar, men det räcker inte.

Fram till den 30 september finns en tidsbegränsad lösning för Sollefteå där tre vårdplatser är omfördelade från avdelning 17 till avdelning 16. Det totala antalet vårdplatser på de båda avdelningarna är oförändrat, det vill säga 40 stycken.

Sedan den temporära lösningen genomfördes i april har en särskild rekryteringsgrupp arbetat för att säkra bemanningen till den 30 september, då planen är att gå tillbaka till ordinarie organisation. I rekryteringsgruppen ingår chefer, verksamhetsutvecklare, HR-stöd, anställda och fackliga företrädare. Förutom annonsering, både i traditionella- och i sociala medier, har bland annat sjuksköterskestuderande kontaktats och sjukhuset har deltagit på mässor.

Arbetet har gett tre nyanställningar, men då fler har slutat räcker det ännu inte till för att säkra bemanningen i höst. Sjukhusdirektör Nina Fållbäck Svensson har nu gett ett fortsatt utredningsuppdrag till berörda länsverksamhetschefer för att se över olika arbetstidsmodeller som kan stödja rekrytering av sjuksköterskor till dygnet-runt-vården vid sjukhuset i Sollefteå.

Vad gäller sommaren så slås avdelning 16 och 17 samman precis som föregående år, och drar ner sex vårdplatser till 34 stycken under perioden 14 juni – 19 augusti.