Vaccinspruta ges till patient.

Influensasäsongen igång - hög tid att vaccinera sig

2021-12-22 17:29

Influensasäsongen är nu här och det finns risk för att den i år blir intensiv. Då det tar cirka två veckor att få skydd av vaccinationen är det alltså hög tid för personer i riskgrupper att vaccinera sig. I slutet av vecka 1 öppnas möjligheten att boka vaccination mot influensa för alla i länet över 18 år.

Sedan början av november har antalet influensafall ökat. Hittills har främst influensa A(H3N2) påvisats i Sverige. Det är en variant som brukar medföra att personer i äldre åldersgrupper riskerar att drabbas hårdare. Som riskgrupper räknas personer med vissa kroniska sjukdomar såsom hjärt- eller lungsjukdom, gravida samt personer 65 år och äldre. Spridningen av influensa har varit låg i hela landet de senaste två vintrarna vilket innebär att fler kan vara mottagliga för att smittas och insjukna.

I Västernorrland har nästan 65 procent av de äldre än 65 år hittills vaccinerat sig mot säsongsinfluensa, vilket är en betydligt högre andel jämfört med tidigare år.

- För personer i riskgrupper är vaccination det bästa sättet att få skydd mot svår sjukdom. Än har vi inte så många rapporterade influensafall men vi räknar med att de kan bli fler, säger Maria Tempé, biträdande smittskyddsläkare i regionen.

I slutet av vecka 1 öppnas möjligheten för alla i länet över 18 år att boka tid för såväl vaccination mot säsongsinfluensa som påfyllnadsdos mot covid-19. Om det är dags att ta bägge sprutorna kan de tas vid samma tillfälle.

Viktigt att komma ihåg är att det måste ha gått minst 6 månader sedan andra dosen av covidvaccin för alla under 65 år för att en påfyllnadsdos ska vara aktuell. Vaccination mot säsongsinfluensa är kostnadsfri för alla inom riskgrupp men en avgift på 244 kronor tas ut för övriga.

Läs mer om symtom och behandling av influensa på 1177 Vårdguidens webbplats, www.1177.se.

 


Tillbaka till toppen