Skylt akutmottagning

Inga medföljande på akuten om inte särskilda skäl finns

2022-06-15 10:57

I normalfallet får patienter inte ha med sig medföljande in på regionens akutmottagningar. Endast när det finns särskilda skäl till att ha med en närstående eller när patienten är under 18 år får anhöriga följa med in.

Beslutet som nyligen togs om att ta bort besöksförbudet på sjukhusen gäller alltså inte för regionens akutmottagningar. Besökstider finns inte på akuten.

- Jag förstår att det kan kännas jobbigt att inte få ha med sig en närstående, men våra lokaler är inte tillräckligt stora för att alla patienter ska kunna ha med sig anhöriga, säger Malin Sjödin, enhetschef akutmottagningen Örnsköldsvik.

- Av smittskyddsskäl, brandsäkerhetsskäl och för vår egen arbetsmiljös skull kan vi inte ha för många personer på våra mottagningar, förklarar Bodil Palm, verksamhetschef akutkliniken Sundsvall.

Just nu pågår också ombyggnationer på akutmottagningarna i Sundsvall och Sollefteå vilket gör att det är blir extra trångt och stökigt där.

Särskilda skäl

Personer under 18 år får alltid ha en förälder eller annan vuxen med sig. Om en patient är kritiskt sjuk eller skadad eller i behov av stöd på grund av exempelvis demenssjukdom gör mottagningarna undantag men när patienten bedöms kunna klara sig utan medföljande får anhöriga inte följa med in.

- Jag önskar förståelse för detta så att våra medarbetare inte behöver ta diskussioner med anhöriga utan istället kan lägga all tid på att hjälpa patienterna, avslutar Frida Lassen, enhetschef akutmottagningen Sollefteå.


Tillbaka till toppen