Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Karin Sellgren, projektledare vaccination i Region Västernorrland

Intensivt arbete inför covidvaccination

2020-12-03 11:06

Det alla längtar efter nu är ett slut på pandemin. För detta krävs vaccin och enligt de senaste prognoserna kan det finnas i bruk redan i januari. Men att vaccinera ett helt län innebär många utmaningar.

Just nu pågår intensiva förberedelser för att kunna vaccinera länets befolkning mot covid-19. Inom Region Västernorrland finns en arbetsgrupp som tillsammans med Folkhälsomyndigheten och övriga regioner planerar hur massvaccinationerna ska utföras.

I arbetsgruppen ingår representanter från bland andra smittskydd, läkemedelsenheten, transport, primärvård och upphandling. Detta för att täcka upp så många delar i hanteringen som möjligt.

-  Vi håller nu på att ta fram en plan för vaccinationerna som vi ska arbeta utifrån. Vi kommer att få vaccin från flera olika läkemedelsföretag och de skiljer sig åt i dosering, förvaring och hur de ska hanteras. Det här kommer att vara en stor logistisk utmaning både för oss i Västernorrland och för andra regioner säger Karin Sellgren, projektledare inom Region Västernorrland.

Flera olika vaccin aktuella

Sverige har tecknat vaccinavtal med flera leverantörer, vilket innebär att Västernorrland kommer tilldelas olika typer av vaccin. Det är ännu okänt vilket som kommer att tillhandahållas först eller om det levereras flera vid samma tillfälle. Det som är känt är att en tillverkare har ett vaccin som ska förvaras och transporteras i minus 80 grader, en annan ett som kräver minus 20 grader och en tredje som klarar sig med kylförvaring. Leveransen kommer i första steget att ske till Umeå för vidare leverans till regionerna i norra delen av landet.

- Självklart är hanteringen och distributionen av vaccinet en svårighet. Här samverkar vi med de övriga regionerna i norr och har löst åtminstone den initiala förvaringen av det vaccin som kräver lågfrysning, alltså minus 80 grader, säger Karin Sellgren.

Hur vaccinet är paketerat är också en nöt att knäcka eftersom de utifrån senaste rapport kommer att vara uppdelat i doser om 1000, en mängd som i glesbygd kan bli svår att hinna göra av med.

- Vi är ju självklart måna om att inget vaccin ska förfaras. Här samverkar vi också med övriga regioner för att gemensamt kunna hitta lösningar, säger Karin Sellgren.

Prioritetsordning för vaccinationer

Arbetet är också beroende av antalet personer som ska vaccineras. Ett antal scenarion är framtagna utifrån Folkhälsomyndighetens prognoser. Det ena innebär vaccination av invånare 70 år och äldre, riskgrupper samt samhällsviktig personal. Det andra att alla vuxna över 18 år vaccineras. En prioritetsordning för vaccinationer finns framtagen av Folkhälsomyndigheten. Där är personer över 70 år och äldre högsta prioritet tillsammans med hälso- och sjukvårdspersonal.

Tilldelning och utförande

Västernorrland kommer att tilldelas 2,8 % av landets totala vaccindoser baserat på vår andel av invånare som är 70 år och äldre. Inköp av sprutor och sprutspetsar har gjorts för att kunna utföra vaccinationerna, men än återstår mycket praktiskt arbete.

- Primärvården, alltså våra hälso- och vårdcentraler, kommer att bli viktiga för att genomföra själva vaccinationerna. Även kommunernas personal blir en viktig kugge när det gäller särskilda boenden. Än så länge återstår många nationella beslut, men jag tycker ändå att vi är väl förberedda och har tagit höjd för flera olika scenarion, avslutar Karin Sellgren.