Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Invånarnas behov i centrum när regionen tillsammans med kommunerna bjuder in till dialog

2020-02-13 08:12

Hälso- och sjukvården behöver förändras för att möta framtidens utmaningar. För att få en bredare bild av invånarnas behov genomför därför Region Västernorrland tillsammans med länets kommuner under de närmaste veckorna sju dialogträffar kring framtidens hälso- och sjukvård.

- Bygget av framtidens hälso- och sjukvård är något vi behöver göra tillsammans med kommunerna och invånarna. Syftet med dialogträffarna är framför allt att lyssna på vilka behov som är viktiga för invånare, patienter och anhöriga. Det är viktigt att både företrädare för region och kommun får höra dessa, säger Elina Backlund Arab (S), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västernorrland.

År 2050 är en fjärdedel av Sveriges befolkning 65 år eller äldre vilket innebär att färre personer arbetar och betalar skatt. Samtidigt kan fler sjukdomar behandlas tack vare ökad kunskap och ny teknik. Detta är omvärldsfaktorer som ställer krav på en förändring av hälso- och sjukvården, både nationellt och regionalt.

Nytt sätt att arbete med hälsa, vård och omsorg

Nära vård är inte en ny organisationsnivå utan snarare ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är den som patienten kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta. En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.

Mats Brännström, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västernorrland.

 

Den 27 januari sker den första dialogträffen i Sollefteå och i mars ska samtliga sju dialogträffar vara genomförda. Under dialogträffarna medverkar politiker och tjänstepersoner från både Region Västernorrland och kommunerna för att tillsammans med invånarna diskutera vad som är viktigt för att de ska känna trygghet och kunna leva ett gott liv.

Viktigt att invånarna är delaktiga

- Det är viktigt för oss att ha med invånarna i det här arbetet. Deras synpunkter och inspel kommer att vara mycket värdefulla, säger Mats Brännström, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västernorrland.

Kommunerna ansvarar i dag för cirka 30 procent av hälso- och sjukvården i Västernorrland. En ökad samverkan mellan kommuner och regionen är en viktig förutsättning när det gäller utvecklingen av nära vård.

Regional samverkan kring hälso- och sjukvårdsfrågor

Kommunerna i länet och regionen samverkar redan idag kring hälso- och sjukvårdsfrågor. Det finns en gemensam samverkansgrupp som går under namnet SocialReko och den träffas fyra gånger per år. Det har även skapats en arbetsgrupp som särskilt fokuserar på nära vård.

Elina Backlund Arab (S), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västernorrland och Krister Fagerström McCarthy (S), ordförande i SocialReko och i socialnämnden i Härnösands kommun.

 

- Jag ser fram emot dialogerna. Invånarnas synpunkter är viktiga då våra tjänster är till för dem. Resultatet och synpunkterna kommer bli en värdefull kunskapsbank i vårt fortsatta arbete och kommer att kunna visa oss om vi är på rätt väg, säger Krister Fagerström McCarthy (S), ordförande i SocialReko och i socialnämnden i Härnösands kommun.

 

Dialogträffarna genomförs på följande datum:

27 januari, 18.00-20.00 – Danssalongen, Hullsta gård, Sollefteå

30 januari, 18.00-20.00 – Corner, Folkets Hus, Ånge

4 februari, 18.00-20.00 – Grönborg, Sundsvall

17 februari, 18.00-20.00 Församlingshemmet Storgatan 29 F Örnsköldsvik
Affisch dialogträff Örnsköldsvik.pdf

18 februari, 18.00-20.00 Agrellsalen, Biblioteket, Härnösand
Affisch dialogträff Härnösand.pdf

20 februari, 18.00-20.00 Söråkers Folkets Hus
Affisch dialogträff Timrå.pdf