Elina Backlund Arab, s, klipper bandet vid invigningen av barn- och ungdomspsykiatrins vårdavdelning
Elina Backlund Arab, s, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, klipper bandet vid invigningen av barn- och ungdomspsykiatrins vårdavdelning

Invigning av barn- och ungdomspsykiatrins vårdavdelning

2022-06-17 16:20

Fredag 17 juni invigdes barn- och ungdomspsykiatrins vårdavdelning i Sundsvall med bandklippning och tal. - Det känns riktigt bra att vi äntligen har en vårdavdelning där miljön är anpassad efter barn och ungas behov, säger Elina Backlund Arab, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Invigningen började med tal och bandklippning av hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Elina Backlund Arab som tillsammans med personalen skålade i Pommac för att fira att vårdavdelningen invigts.

Tidigare var barn- och ungdomspsykiatrins vårdplatser integrerade i vuxenpsykiatrins avdelning 50. Nu har barn och unga en egen vårdavdelning med fem vårdplatser. Det ger bättre förutsättningar att utveckla ett bra omhändertagande och en mer nära vård med barnets/ungdomens behov och förutsättningar i fokus.

- Vi kommer att fortsätta ha en nära samverkan med vuxenpsykiatrins medarbetare, men också med socialtjänsten, så att vi gemensamt kan möta de barn och ungdomar som behöver oss, säger Mats Gidlund, verksamhetschef, barn och ungdomspsykiatrin.

Vård och behandling av barn

Behovet av inneliggande vård för barn och unga har ökat och det finns ett behov att utveckla kompetensen kring vård och behandling av allvarliga psykiatriska tillstånd hos målgruppen.

- Tidigare har vi haft platsbrist och behövt köpa vård utanför länet vilket inneburit långa resvägar för barn och anhöriga som dessutom varit kostsamt, säger Mats Gidlund.

Att ha egen kapacitet för att ta emot inneliggande barn och unga ses också som en möjlighet att korta vårdtiderna och ge en mer sammanhållen vård.

Helena Guldemo, Johanna Källberg, Johanna Blomqvist_för webb.jpg

På bilden ses från vänster Johanna Källberg, Johanna Blomqvist och Helena Guldemo.

Två frågor till personalen

Varför är det viktigt med egna vårdplatser för barn tycker du?

- Tryggheten för barn och unga ökar när de inte behöver vara på samma avdelning som vuxna. Barnen får vara barn och här får de möjligheten att träffa andra barn i samma situation säger Johanna Källberg, skötare BUP vårdavdelning.

På vilket sätt blir det bättre för barnen nu?

- Vi har utrymme för att aktivera och samtala på ett annat sätt än vi haft tidigare. Miljön blir helt enkelt mer anpassad för dem som kommer till oss säger Helena Guldemo, skötare, BUP vårdavdelning.

- En nyhet är att vi har ett rymligt kök där vi tillsammans med barn och närstående kan laga och äta måltider tillsammans, något som är ett viktigt inslag bland annat vid vård av ätstörningar säger Johanna Blomqvist, enhetschef för BUP vårdavdelning.

 


Tillbaka till toppen