Ivo besöker sjukhuset i Sundsvall

Ivo besöker sjukhuset i Sundsvall 10 november

2022-10-20 16:58

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo har meddelat att de kommer till sjukhuset i Sundsvall för att göra en inspektion den 10 november angående kravet om 219 vårdplatser. Idag ligger antalet på 193 vårdplatser, men det pågår ett intensivt arbete för att öka dessa i enlighet med Ivos krav.

Ser positivt på besöket

Den 30 september lämnade Region Västernorrland svar till Ivo där vi beskriver vårt arbete och hur vi genom olika insatser kunnat öppna fler platser än i våras. Ivo har tagit del av svaret och begär nu en inspektion där de vill besöka akutmottagningen och flera andra avdelningar.

- Vi ser positivt på att Ivo kommer hit och gör en inspektion och besöker våra verksamheter. Jag hoppas på en bra dialog som kan vara till hjälp för det fortsatta arbetet att uppnå 219 vårdplatser, säger Ylva Drevstad områdesdirektör närsjukvårdsområde söder.

Vill föra samtal

Vid besöket vill Ivo även föra samtal med kvalité och patientsäkerhet, vårdplatskoordinatorer samt verksamhetschefer på sjukhuset i Sundsvall. Ivo har ännu inte lämnat någon information om regionen kommer att behöva betala ett vite på 15 miljoner, utan vill först göra inspektionen och ha samtal med avdelningarna.

- Det är jättebra att Ivo nu kommer hit så att vi kan visa hur vi arbetar. Patientsäkerheten går alltid först och medarbetarna ska ha en bra, trygg och förutsägbar arbetsmiljö. Att komma hit är ett långsiktigt arbete som tar tid, säger Caroline Herlin, områdesdirektör länssjukvårdsområde somatik.

Bättre planering

Tillsammans med chefer och medarbetare startades ett arbete upp på sjukhuset för att varje dag kunna styra antal vårdplatser utifrån planerad och befintlig bemanning under kommande dygn.

- Vi behöver också veta mer kring våra egna vårdplatsbehov. Hur många platser som är optimalt, var de ska finnas och hur behovet ändras över tid. Det är saker vi nu följer noggrant för att kunna planera bättre. Alla medarbetare och chefer gör ett jättebra jobb med detta, säger Caroline Herlin.

Önskar konstruktiv dialog

Efter inspektionen önskar hälso- och sjukvårdens ledning ha ett samtal med Ivo om vägen vidare.

- Det är väldigt viktigt för oss att föra en konstruktiv dialog med Ivo. Att ge ekonomiska böter till regioner som brottas med de här problemen löser inget. Vi har inte nått ända fram, men att skattemedel går till viten hjälper inte till. Med ihärdighet och systematiskt arbete är jag övertygad om att vi kommer att kunna närma oss det antal vårdplatser både vi och Ivo strävar efter, säger Kjell Norman hälso- och sjukvårdsdirektör.

Ivo:s krav om 219 vårdplatser på sjukhuset i Sundsvall gäller alla vårdavdelningar, inklusive Iva-platser, men inte barn- och kvinnosjukvård eller psykiatrins avdelningar. När kravet ställdes i våras fanns ungefär 170 disponibla vårdplatser.


Tillbaka till toppen