Fotomontage av länets tre sjukhus

IVO granskar länets sjukhus

2022-05-20 13:54

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har inlett en granskning av länets sjukhus. Anledningen är en anmälan om att den svåra bemanningssituationen omöjliggör en patientsäker vård. IVOs granskning avser nu om regionen har vad som krävs för att kunna tillgodose vårdbehoven under sommaren 2022.

– Vi välkomnar IVOs granskning. Alla vet vilken svår situation vi befunnit oss i, och fortfarande befinner oss i. Vårt viktigaste uppdrag är att ge invånarna i länet en bra och säker vård, oavsett månad på året, och det är vad vi arbetat intensivt för. Flertalet åtgärder har gjort att situationen inför sommaren nu ser bättre ut, men vi har anledning att ytterligare fördjupa våra analyser och vässa våra insatser, säger Åsa Bellander, tf hälso- och sjukvårdsdirektör/regiondirektör.

Bland de åtgärder som vidtagits för bemanningen finns bland annat lönesatsningar, ökad ersättning för sålda semesterveckor, avtal och riktad direktupphandling för hyrpersonal. Temporära lösningar under sommaren handlar exempelvis om sammanslagningar av vårdavdelningar, samarbeten mellan sjukhus och närsjukvårdsområden, inventering av administrativ personal med vårdutbildning som kan bidra i vårdarbete och framtagande av styrdokument och rutiner.

– Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp är fullt medvetna om utmaningarna för att bedriva en patientsäker vård under sommaren. Patientsäkerhet, arbetsmiljö, överbeläggningar och bemanning hänger tätt ihop och vi jobbar intensivt för att hantera alla de här frågorna säger Caroline Herlin, områdesdirektör, länssjukvårdsområde somatik.

Region Västernorrland har den 18 maj skickat in återkoppling till IVO med redovisning av patientsäkerhetsanalyser samt vidtagna åtgärder.


Tillbaka till toppen