Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Äldre persons hand som håller i en käpp

IVO ser brister hos regionerna

2020-11-24 15:57

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat landets regioner för att se om äldre som bor på särskilt boende har fått vård utifrån sitt individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19. IVO bedömer att ingen region, inklusive Region Västernorrland, tagit det fulla ansvaret för att säkerställa det.

- Vi välkomnar granskningen. Det är viktigt att den görs och vi ser det som en hjälp att förbättra vården. Självklart följer vi upp detta och ska vidta de åtgärder som behövs, säger Anna-Lena Lundberg, primärvårdsdirektör Region Västernorrland.

Efter att ha granskat journaler vid särskilt boende och intervjuat medarbetare kritiserar IVO Region Västernorrland. Det är fyra boenden som granskats gällande läkarmedverkan från två regiondrivna hälsocentraler och två privata vårdcentraler.

Kritiken gäller att det finns äldre som inte fått vård utifrån den enskildes behov. De skriver också om brister i information och delaktighet med boende och närstående samt att gällande regelverk inte följts vid vård i livets slutskede. Slutligen konstaterar IVO att brister i patientjournaler gjort att det inte går att följa vården för boende.

- I våras befann vi oss i en situation vi aldrig tidigare varit i. Det är ingen ursäkt för att det funnits brister, men en förklaring till att allt inte fungerat optimalt. Vi har arbetat för förbättring under hela pandemin och vi fortsätter det jobbet. Exempelvis arbetar vi med en ny rutin för förhandsplanering av vård. Det handlar om att skapa trygghet genom att i tid prata med patienten och med anhöriga om vilken vård som bäst gagnar en äldre, kanske multisjuk person, säger Anna-Lena Lundberg.

Landets regioner ska senast 15 januari redovisa vad de gjort och planerar att göra för att förbättra situationen.