närbild på händer, vårdpersonal ger medicin via spruta i hand

Julhelgerna är förberedda i hälso- och sjukvården

2022-12-21 13:49

Läget är under kontroll, men ansträngt, vad gäller bemanning i hälso- och sjukvården under julhelgerna. Att invånarna söker vård på rätt nivå är viktigt för att resurserna ska kunna användas där de behövs mest.

- Jag vill säga till alla invånare att de självklart ska söka vård när de behöver det, och att det då är viktigt att söka vård på rätt nivå. Om det inte är akut så är oftast 1177 den bästa starten, säger Agneta Nordlander, områdesdirektör närsjukvårdsområde väster.

Agneta Nordlander, områdesdirektör närsjukvårdsområde väster

Sjukhusen i Örnsköldsvik och Sollefteå planerar att ha samma antal vårdplatser öppna som vanligt under jul och nyår. I Sundsvall dras antalet ned något.

- Vi har just nu bemanning på sjukhusen för att klara helgerna, men redan nu är medarbetare hemma med olika former av förkylningar och virusinfektioner. Sannolikt får vi sjukfrånvaro att hantera även under julen, sådant kan förändra läget vad gäller antal öppna vårdplatser, säger Caroline Herlin, områdesdirektör länssjukvårdsområde somatik.

Caroline Herlin, områdesdirektör länssjukvårdsområde somatik

Viktigt stoppa smittspridning

Smittspridningen av covid-19, säsongsinfluensa och RS-virus pågår, och fler fall av vinterkräksjuka är att vänta. För att minska risk för smittspridning har många avdelningar beslutat om att de inte tar emot besök till patienterna.

- Har du en anhörig som är inlagd så ta kontakt med den avdelningen för att höra om och hur du kan göra ett besök. Det är viktigt att vi undviker att få in virus på avdelningarna, säger Caroline Herlin. Dels ska självklart inte redan sjuka patienter få ytterligare sjukdomar att brottas med, dels behöver våra medarbetare få vara friska.

Öppet fysiskt och digitalt

Bemanningsläget på ambulansen är god i hela länet. Barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin och habiliteringen drar inte ned på vårdplatser och har öppet som vanligt.

Hälsocentralerna kommer att ha öppet men med färre medarbetare på plats än vanligt. Planerad ledighet och sjukfrånvaro gör situationen ansträngd på flera enheter.

- Jag vill tipsa våra invånare som kan att använda våra digitala möjligheter. Du kan ta kontakt med din hälsocentral via chatt och du kan chatta med läkare via 1177 direkt om behov finns, säger Agneta Nordlander. 

På 1177.se finns information om egenvård och ett telefonsamtal till 1177 kan leda dig till rätt vårdinstans utifrån ditt behov. Även vid akuta tandvårdsbesvär så är 1177 rätt väg in. Medarbetarna där kan hänvisa till rätt folktandvårdsklinik som ansvarar för jourtandvård.


Tillbaka till toppen