Alla vaccinatörer får julledigt - två veckor stängt i vaccinationsenheterna

2021-12-16 12:28

Under vecka 52 och vecka 1 kommer länets vaccinationsenheter att hålla stängt. - Våra vaccinatörer, som till stor del består av pensionerade sjuksköterskor, har gjort en fantastisk insats under hela året. Nu behöver de ledigt i några veckor för att de ska orka fortsätta sitt viktiga arbete under nästa år, säger Anna-Lena Lundberg, områdesdirektör, Närsjukvårdsområde Norr, Region Västernorrland.

Vaccinationsarbetet mot covid-19 har succesivt trappats upp igen under hela hösten.

- Vår utmaning är att det behövs fler vaccinatörer. Utifrån det bemanningsläge vi har nu måste vi stänga vaccinationsenheterna under jul- och nyårsveckan. Det är naturligtvis inte den optimala lösningen, men samtidigt som vi vill hålla en hög vaccinationstakt måste vi också värna om vaccinatörernas hälsa och arbetsmiljö, säger Anna-Lena Lundberg.

Bokningen fortsätter vara öppen

Bokningen för vecka 2 och framåt kommer vara är öppen under jul- och nyårsveckorna, både på 1177.se och på vardagar via telefon.

- Vi ser att vaccinationsarbetet kommer att pågå under lång tid. Vi måste därför utveckla arbetsformer som håller långsiktigt både för medarbetare och verksamhet. Vi ser till vaccinatörernas arbetsmiljö, vi ska rekrytera fler vaccinatörer och vaccinationsarbetet vid den särskilda enheten i Sundsvall flyttas över till vård- och hälsocentraler, säger Anna-Lena Lundberg.

Tidsintervallet är ovillkorligt

Anna-Lena Lundberg poängterar även att invånarna själva har ett stort ansvar för att inte sinka vaccinationsarbetet.

- För att vi ska hålla en bra vaccinationstakt är det väldigt viktigt att ingen bokar tredje dosen förrän det gått sex månader sedan den andra dosen, alternativt fem månader för den som är över 65 år. Den som gör det låter en tid går till spillo, eftersom personen kommer att få lämna vaccinationslokalen utan att få sin spruta. Den regeln gäller exakt på datumet, säger Anna-Lena Lundberg.

Lediga tider och tidbokningen finns på 1177.se Boka tid på vaccinationsenhet i Västernorrland - 1177 Vårdguiden

Det går även att ringa för att få hjälp att boka på supportnumret 0611-804 00.


Tillbaka till toppen