Justerade avgifter inom hälso- och sjukvård

2022-12-01 14:25

Anpassning av olika avgifter och indexuppräkning är några av skälen till att vissa patientavgifter höjs inom hälso- och sjukvården efter årsskiftet.

Enhetstaxan höjs enligt indexuppräkning vilket innebär en höjning med 30 kronor till 330 kronor, detsamma gäller jourbesök vid hälso- och vårdcentraler. Besök på akutmottagning och hembesök av läkare höjs med 30 respektive 50 kronor.

- Det här är inget som har med regionens ekonomi att göra utan är en anpassning av våra avgifter i förhållande till indexuppräkningen vilken utgår från regeringens fastställda prisbasbelopp för 2023. Det handlar också om att få till ett så rättvist och jämlikt avgiftssystem som möjligt, säger Gun-Britt Milioris, verksamhetschef inom område Stöd och samordning, Region Västernorrland.

Enhetlig timtaxa för hälsointyg

Om personer på eget initiativ vill göra en hälsokontroll, få ett intyg eller vaccinera sig exempelvis inför en utlandsresa gäller särskilda avgifter. Dessa avgifter kommer nu också att justeras i förhållande till andra regioner.

- Här handlar det om besök till hälso- och sjukvården utan att orsaken är att man är sjuk eller misstänker sjukdom. Det kan handla om hälsointyg inför adoption, att ta flygcertifikat, bli rökdykare eller skaffa visum. Här förenklar vi reglerna genom att införa enhetlig timtaxa och de åtgärder som tidigare var avgiftsfria kommer att fortsätta att vara det, avslutar Gun-Britt Milioris.


Tillbaka till toppen