Helene Taflin sitter intill en gynstol, framför en dataskärm

Kapade vårdköer till kvinnoklinikens öppenvård

2023-02-16 12:00

Under hösten påbörjade Region Västernorrland ett målmedvetet förändringsarbete för att öka tillgängligheten inom kvinnoklinikens öppenvård. Hittills har det resulterat i en minskning från totalt 1022 patienter i vårdkö i oktober - till att vid årsskiftet vara nere i 183 patienter.

- Det är fantastiska siffror som detta förändringsarbete lett till, men vi är inte klara. Det går att bli ännu bättre och målet är så klart att uppfylla vårdgarantin till 100 procent, säger Heléne Taflin, barnmorska och verksamhetsutvecklare i Region Västernorrland.

Omfattar hela länet

I oktober 2022 startade länsverksamheten kvinnosjukvård ett tillgänglighetsarbete där Heléne Taflin har varit projektledare. Tillsammans med barnmorskorna Erika Westin i Örnsköldsvik och Annicka Wattne Lundin i Sollefteå har de lett arbetet kring att effektivisera patientflödet och få en mer jämlik vård i hela länet.

- Vi har kartlagt länsverksamhetens behov och byggt upp nya rutiner och arbetssätt för att underlätta och effektivisera patientflöden. Vi behövde även hitta arbetssätt för att väntelistorna skulle vara aktuella och med rätt prioriterade patienter, berättar Heléne Taflin.

Nya arbetssätt

De har bland annat omarbetat de prioriteringsstöd som finns för telefonrådgivning och 1177 för att de ska få ett bättre underlag i sin rådgivning. De har också infört något som kallas för TeleQ-möten, där barnmorskor möts digitalt och diskuterar olika svåra fall regelbundet.

- Det är ett mycket uppskattat forum där medarbetare över hela länet utbyter erfarenhet och stöttar varandra. Man får också en större samsyn som gör att vi arbetar mer lika i länet, säger Erika Westin.

Erika Westin intranät1 liten.jpg

Erika Westin, barnmorska i Örnsköldsvik

Effektivare patientflöde

Med hjälp av en gemensam digital produktionsfil som uppdateras varje månad, kan alla medarbetare inom kvinnokliniken enkelt följa och se antalet aktuella patienter där medicinskt måldatum uppnåtts.

- När vi nu aktivt uppdaterar väntelistorna är i stort sett alla mer involverade, tillsammans optimerar vi våra patientflöden för att uppnå målen, säger Erika Westin.

Vissa återbesök har gjorts om till telefontider, till exempel vid uppföljning av behandling. En annan relativt tidskrävande men väldigt viktig uppgift har varit att gå igenom väntelistorna noggrant. Är patienten fortfarande i behov av sin tid? Fått hjälp från annan vårdgivare? Redan varit på sitt besök?

- Att få en aktuell och hanterbar väntelista har inte bara gynnat patienter utan även arbetsmiljön, säger Annicka Wattne Lundin.

Annicka W intranät1 liten.jpg

Annicka Wattne Lundin, barnmorska i Sollefteå

Extra läkarmottagningar

Väntelistan för uppföljning efter cellförändringar har varit lång och patienterna har fått vänta länge på sina uppföljningar.

- För att komma i kapp med denna patientgrupp har vi satt in extra läkarmottagningar. Vi har också samverkat mer inom länet, Sundsvall som haft längst väntetider har fått hjälp av både Sollefteå och Örnsköldsvik att ta emot patienter och på så sätt kortat ner väntelistan, berättar Annicka Wattne Lundin.

- För att erbjuda fler patienter vårdbesök inom rätt tid är denna typ av länssamverkan ett arbetssätt kvinnokliniken kommer att utveckla vidare, säger Heléne Taflin.

Kan bli ännu bättre

Sedan projektet startade upp i oktober har siffrorna successivt blivit bättre. Vid årsskiftet hade Sundsvall 93 patienter som inte blivit kallade inom vårdgarantin mot 816 i kö tidigare. Örnsköldsvik har minskat från 125 till 42 patienter i kö och Sollefteå från 81 till 48 patienter.

- Fantastiskt, ALLA medarbetare har bidragit i detta förändringsarbete och det är roligt att se hur många som verkligen engagerar sig för våra patienter. Men det finns fler områden där vi kan bli bättre och mer effektiva utan att vården försämras för patienten, säger Helena Dalin, verksamhetschef för kvinnosjukvården i Region Västernorrland.


Tillbaka till toppen