Satsningen på en filmfond möjliggör för fler filminspelningar i Västernorrland. Foto: Lia Jacobi, Scenkonst Västernorrland

Klartecken för satsning på en filmfond i Västernorrland

2021-12-16 15:08

Nu kan långfilmsproduktioner och tv-serier spelas in i Västernorrland. Idag fattade nämnden för hållbar utveckling i Region Västernorrland beslut om finansiering.

- Satsningen på filmfonden ska berika kulturliv och näringsliv. Det är en betydelsefull pusselbit för att skapa ett mer attraktivt län för filmproduktion som kan ge ökad tillväxt och sysselsättning, säger Hans Backlund, ordförande för nämnden för hållbar utveckling.

Arbetet med att etablera en filmfond har pågått under flera år och genom olika projekt har Film Västernorrland arbetat med att stärka den lokala filmnäringen. Redan idag samproducerar Film Västernorrland kort- och dokumentärfilmer, men de större produktionerna har man inte kunnat säga ja till då finansiering saknats. Beslutet i nämnden för hållbar utveckling är en ettåring satsning som ger 2,5 miljoner under 2022. Detta tillsammans med medel från Scenkonst Västernorrland ger en total budget på 4 miljoner.

- Det här är ett mycket välkommet tillskott till filmnäringen i länet och det är viktigt att film görs i hela landet, särskilt med en ständigt ökande konsumtion av rörlig bild. Det finns många kompetenta och talangfulla filmare här och det här kommer att bidra till att de både får fler arbetstillfällen och möjlighet att utvecklas. När ett produktionsbolag väljer inspelningsplats är regional medfinansiering i princip ett måste, säger Marie Nilsson, filmchef på Film Västernorrland.

Filmfond kan generera mervärden för Västernorrland

Flera svenska och utländska rapporter visar på vilka värden som en regional filmfond generar. Det handlar om ökad attraktionskraft och tillväxt, intäkter till lokala besöksnäringar och ökad turism, marknadsföring av länet och kulturella mervärden. Beroende på produktion brukar man räkna på att varje satsad krona ger i snitt fyra kronor tillbaka i spenderade medel i regionen. I Sverige har vi sex regionala filmfonder samt några kommunala fonder som investerar i långfilms- och teveserieproduktioner.

- Vi är jätteglada över satsningen och ser det som ett startskott. Västernorrland som filmlän har alla förutsättningar att lyckas, säger Mikael Flodström, vd på Scenkonst Västernorrland.

I regeringens budget för 2022 ligger 100 miljoner avsatta för så kallade produktionsincitament. Det handlar om skattelättnader och är ett tydligt besked om att regeringen ser stora värden med filmproduktion i Sverige.

- Produktionsincitamentet handlar dels om att svenska produktionsbolag ska ha råd att spela in film i Sverige och inte flytta produktionerna utomlands som man gör idag. Och kommer fler utländska långfilmsproduktioner och inspelningar av tv-serier till Sverige vill vi så klart att vår region är med i matchen. Vi behöver fortsätta att jobba med långsiktig finansiering för att lyckas med det, säger Mikael Flodström, vd för Scenkonst Västernorrland.

- Film är en viktig konstform och filmfonden är ett steg i rätt riktning för att stärka branschen, utveckla filmkulturen och skapa synergieffekter på sikt.  Ökad filmproduktion i länet stärker Västernorrland som plats och närliggande områden, som till exempel kreativa och kulturella näringar, får större möjligheter att utvecklas genom den här typen av satsningar, säger Hans Olof Furberg, verksamhetschef kultur och bildning, Region Västernorrland.

Film Västernorrland - en del av Scenkonst Västernorrland

Film Västernorrland är en regional filmorganisation som på olika sätt arbetar med att främja filmkulturen i länet. Filmpedagogisk verksamhet riktad till barn och unga är ett viktigt uppdrag, talangutveckling och samproduktion av kort- och dokumentärfilmer ett annat. Film Västernorrland arrangerar också Filmfest Sundsvall som är en internationell filmfestival.

Film Västernorrland är en del av Scenkonst Västernorrland och som ägs av Region Västernorrland tillsammans med Sundsvalls kommun.


Tillbaka till toppen