Porträttfoto av Glenn Nordlund
Glenn Nordlund (S), regionstyrelsens ordförande.

Klartecken från regionstyrelsen till lönesatsning på 50 miljoner kronor

2022-04-12 16:32

Idag har regionstyrelsen behandlat förslaget för finansiering av en ny lönesatsning på 50 miljoner kronor till vården. Förslaget ska nu upp till regionfullmäktige för beslut i april med sikte på att nya löner ska kunna betalas ut i juni.

Den tidigare beslutade lönesatsningen på 30 miljoner kronor föreslås nu att utökas med ytterligare 50 miljoner kronor på årsbasis för att kunna omfatta fler medarbetare. Detta finansieras genom att skatteintäkterna, efter nya bedömningar av skattekraftsutvecklingen för 2021 och 2022, räknas upp med totalt 38 miljoner kronor.

- Jag är glad att vi idag i regionstyrelsen tagit ett steg närmare att förverkliga den här lönesatsningen till medarbetare i vården. Det är nödvändigt med kraftfulla åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för verksamheterna att behålla och rekrytera personal. I det arbetet är den här lönesatsningen en viktig del, säger Glenn Nordlund (S), regionstyrelsens ordförande.

Den 27 april är det regionfullmäktiges tur att fatta beslut om satsningen och arbetet med hur pengarna ska fördelas är en process som sker i flera steg. Arbetsgrupper med deltagare från vården och fackförbunden är de som i nära samverkan och i dialog med ledningen ska ta fram förslag till fördelning.

Målet är att ny lön betalas ut i juni

Målet är att en ny lön ska kunna betalas ut i juni och att den ska gälla retroaktivt från första april. En extra lönesatsning föreslås också för enhetschefer inom vården. Den frågan bereds just nu och ingår inte i dessa 50 miljoner kronor.

Regiondirektör Åsa Bellander har också ett uppdrag att senast i juni 2022 återkomma med förslag till ytterligare åtgärder för att förflytta regionens hälso- och sjukvård mot en mer långsiktigt hållbar bemanning.

Arbete på kort och lång sikt

- Vi har ett väldigt kritiskt bemanningsläge just nu inom vården som tyvärr riskerar att bli ännu värre i sommar. Det pågår därför ett intensivt arbete för att säkerställa att våra medarbetare har en bra arbetssituation. Det handlar om lönesatsningar, arbetsmiljöfrågor, den interna kulturen och förtroendefrågor, säger Åsa Bellander.

Syftet med det kortsiktiga och långsiktiga arbetet är att det ska bidra till en bättre arbetsmiljö genom en hållbar och tillräcklig bemanning vilket då ger bättre tillgänglighet och kvalitet inom hälso- och sjukvården. Det handlar också om att behålla och attrahera kompetens för att klara regionens uppdrag inom hälso- och sjukvård.


Tillbaka till toppen