Kommande projektstöd för kultur och hälsa

2022-06-23 09:08

Har du en idé på en kultur- och hälsofrämjande insats för grupper som har sämre förutsättningar till god hälsa? I slutet av augusti kommer ett särskilt tillfälligt projektstöd att utlysas som kan sökas av föreningar och organisationer som är verksamma i Västernorrland. Projektstödet utlyses av folkhälso- och kulturenheterna på Region Västernorrland för att uppmuntra och vidareutveckla arbetet med kultur och hälsa i regionen.

Insatser som kan inspirera andra till hälsofrämjande arbete genom kultur och som bidrar till sysselsättning för verksamma inom kulturområdet i Västernorrland prioriteras, liksom projekt som innehåller förebyggande hälsofrämjande dimensioner och som bidrar till jämlik hälsa. Projekt som innehåller samverkan mellan organisationer uppmuntras. 

Maxbelopp per projekt är 50 000 kr och stödet söks i konkurrens.  

Grundläggande krav: 

  • Regional utbredning, att projektet genomförs i minst tre kommuner eller genom samverkan mellan organisationer i minst tre kommuner. 
  • Medfinansiering från samverkansparter samt egen insats.
  • Insatsen ska vara genomförd senast 30 juni 2023.

Torsdag 1 september kl 12.00 kan du klicka dig in på ett teams-möte med möjlighet at ställa frågor till handläggarna och eventuellt skapa kontakt med möjliga samverkansparter.

Klicka här för att ansluta till mötet

Mer information kommer.


Tillbaka till toppen