En läkare kontrollerar blodtrycket på en patient

Kostnaderna för inhyrd personal ökade något under 2021

2022-03-08 14:33

Totalt ökade kostnaderna för inhyrd personal i Västernorrland med knappt 1 procent under 2021, jämfört med 2020. Detta enligt en ny rapport från SKR, Sveriges kommuner och regioner.

Kostnaden för inhyrda sjuksköterskor ökade från 135 miljoner kronor 2020 till 152 miljoner kronor 2021. Kostnad för inhyrda läkare minskade däremot från 291 miljoner kronor till 279 miljoner kronor för samma period. Totalt har kostnaden för inhyrd personal ökat med 0,8 procent mot föregående år.

- Den ansträngda bemanningssituationen inom hälso- och sjukvården där även pandemin påverkat situationen negativt har inneburit att kostnaderna för inhyrd personal inte minskade i den takt som planerat, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Kurt Pettersson.

Region Västernorrlands kostnad för hyrpersonal är omkring 11 procent av den egna personalkostnaden. Sedan 2019 har det skett en gradvis minskning från omkring 14 procent. Målet bland landets regioner är att kunna ligga på runt 2 procent av den egna personalkostnaden.

Bemanningstrenden är en sammanställning över kostnader för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården som görs av Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Läs mer: Kostnader för inhyrd personal i hälso- och sjukvården (skr.se)


Tillbaka till toppen