Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Kraftig ökning av antal covidsmittade i länet – fortsatt flest nya fall i Ö-vik

2021-04-07 16:44

Smittspridningen i Västernorrland fortsätter att öka. Mellan vecka tolv och tretton ökade antalet nya fall av covid-19 i länet med 29 procent. Smittspridningen är fortfarande högst i Örnsköldsviks kommun.

- Mer än hälften av alla nya fall återfinns fortfarande i Örnsköldsvik. Vi ser också en större ökning i Sollefteå och Kramfors kommuner. Det är oroande att den höga nivån på smittspridningen i Ö-vik nu ser ut att sprida sig ner över länet, säger Hans Boman, smittskyddsläkare, Region Västernorrland.

Smittspridningen ökar också i övriga kommuner förutom i Timrå kommun där det är en nedgång.

Läget i länet

Under vecka tretton analyserades 6 513 covid-19-prover i Västernorrland varav 1 030 var positiva. Trycket på våra sjukhus fortsätter att öka. Vi har de senaste veckorna haft ett ansträngt läge på sjukhusen i länet. Totalt vårdas 47 covidpatienter just nu på våra sjukhus varav sju har behov av intensivvård.

Smittspridningen fortsätter att öka på en hög nivå. Mellan vecka tolv och tretton ökade smittspridningen med 29 procent. Smittspridningen förväntas nå sin topp vid månadsskiftet april – maj och belastningen på våra sjukhus beräknas vara som högst under början av maj.

För att möta det ökande behovet av vård växlar vi upp covidvården och är beredda att tillföra ytterligare resurser när det behövs. Det kan få konsekvenser för övrig vård. Det kan innebära att planerade operationer måste ställas in med kort varsel och att personal behöver byta avdelning. Vi kan också behöva flytta patienter såväl mellan avdelningar som mellan sjukhusen i länet.

- Vi vädjar till er förståelse. Vi behöver se till hela länet för att optimera våra resurser. Vi vädjar också till alla invånare att göra vad ni kan för att hålla nere smittspridningen. Träffa inte fler än du behöver och håll avstånd, säger Petra Lindstedt, områdesdirektör länssjukvårdsområde somatik.

Fler kan vaccinera sig

Till och med vecka tolv hade 43 442 vaccindoser givits i Region Västernorrland. Nu ökar vaccinleveranserna till länet, vilket gör att fler vaccinationstider blir tillgängliga. Därför öppnar Region Västernorrland nu bokningen av vaccinationstider för alla som är 65 år och äldre.

Som vi vet sedan tidigare dominerar den brittiska virusvarianten smittspridningen i länet. Vi har hittills endast sett enstaka misstänkta fall av den sydafrikanska och brasilianska varianten. Inget av fallen har hittills bekräftats.

Vaccinen skyddar bra också mot den brittiska varianten men det är ännu inte klargjort hur väl det skyddar mot de andra varianterna.

- Det pågår studier men man har ännu inte kunnat fastställa hur stor effekt vaccinet har på dessa jämfört med den brittiska varianten och den ursprungliga varianten. För att hålla nere smittspridningen är det därför viktigt att alla fortsätter att ta ansvar och följer rekommendationerna, säger Hans Boman.

Bromsa smittspridningen

  • begränsa din umgängeskrets till de allra närmaste, oavsett om du är hemma eller på resa
  • undvik trängsel
  • håll avståndet
  • tvätta händerna
  • isolera dig om du har symtom
  • provta dig vid symtom
  • vaccinera dig när du blir erbjuden