Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Sjuksköterskan Kristina Hedlund är en av fyra nya smittspårare som förstärker smittskyddsenheten
När någon blivit konstaterat smittad i covid-19 är det viktigt att snabbt kunna spåra sjukdomen för att förhindra ytterligare spridning. Sedan några veckor tillbaka är sjuksköterskan Kristina Hedlund en av våra nya smittspårare i kampen mot viruset.

Kristina Hedlund – en av våra nya smittspårare

2020-08-17 08:07

Covid-19 är klassificerad som en allmänfarlig sjukdom och är därmed smittspårningspliktig. Därför förstärker Region Västernorrland smittskyddsenheten med fyra nya medarbetare.

Sedan några veckor tillbaka arbetar sjuksköterskan Kristina Hedlund med att kontakta covidsmittade Västernorrlänningar.

- Det känns som att jag gör en stor samhällsnytta och arbetet är väldigt intressant, säger hon.

Effektivt verktyg

Varje person som testas positivt i covid-19 blir ett så kallat ”indexfall”. Dessa blir då starten på varsitt smittspårningsärende.

- Smittspårning i kombination med omfattande testning och skyddsföreskrifter är ett av de mest effektiva verktygen för att begränsa spridningen av covid-19, berättar Kristina Hedlund.

Smittspårarens uppgift är att ta reda på hur indexfallen fått sin smitta och informera dem om vikten av att hålla distansering och undvika nära kontakter i den mån det går. Tillsammans försöker man även kartlägga vilka kontakter som kan ha blivit utsatta för smitta.

- Många har frågor och en del känner oro, bland annat över att kanske ha utsatt andra för smitta utan att de själva har haft symtom. Det är fortfarande mycket vi inte vet eller har svar på kring den här sjukdomen, men de flesta är väldigt glada över att få ett bollplank.

Varje dag ringer Kristina Hedlund upp mellan tre - åtta indexfall.

- Jag är imponerad över deras inställning, de är glada och tacksamma och säger att de känner sig omhändertagna när jag ringer. I stort sett alla jag pratar med är pålästa och har redan satt sig själva i karantän, säger hon.

Stoppa spridningen

För alla som vet att de har varit exponerade för covidsmitta är det viktigt att vid symtom, även vaga, direkt isolera sig och utan dröjsmål kontakta hälso- och sjukvården för provtagning. I väntan på svar ska man alltid utgå från att man är smittad.

- Den här sjukdomen har en förmåga att sprida sig i kluster, där många personer kan smittas samtidigt. Just nu är det många i åldern 20 – 29 år som är smittade. Det är jätteviktigt att alla tar denna sjukdom på allvar och följer restriktionerna för att få stopp på spridningen, avslutar Kristina Hedlund

Värt att veta:

  • Smittspårningen omfattar normalt nära kontakter som indexfallet hade 24 timmar innan hen fick symtom, och under den period då hen bedöms vara smittsam, exempelvis till och med 7 dagar efter symtomdebuten för en person som inte har behövt vård på sjukhus.
  • Den som blivit exponerad för covid-19 ska tänka på att hen kan vara smittad utan att ha symtom. De bör därför undvika nära kontakt med andra människor, i den mån det går, under hela inkubationstiden som är 2-14 dagar. I de fall det är möjligt bör de också arbeta hemifrån, med hänsyn till arbetets innehåll och beskaffenhet.
  • I smittspårningen kan man i regel undanta personer med tidigare covid-19, som bekräftats med PCR-test eller IgG-antikroppar mot covid-19 under de senaste 6 månaderna. Förutsatt att testerna håller rekommenderad prestanda.

Skyddsplikt

Den som vet eller har anledning att misstänka att hen har en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk (2 kap 2 § SmL).

Informationsplikt

Den som vet att hen har en allmänfarlig sjukdom är skyldig att informera om smittan till sådana personer som hen kommer i kontakt med, där en beaktansvärd risk för smittöverföring kan uppkomma (2 kap 2 § SmL).

Indexfall eller indexpatient

Varje person med konstaterad covid-19 blir indexfall i en ny smittspårning. Det är dessa personer som Region Västernorrland tar kontakt med i 1:a hand. Nära kontakter till den smittade ”indexpatienten” som får ett positivt testresultat blir således nya indexfall och ger upphov till nya smittspårningsärenden.

Vill du veta mer om smittspårning, läs här: Vägledning för smittspårning

Källa: Folkhälsomyndigheten