Två dansare från Norrdans som dansar.
Foto: Carl Thorborg

Kulturplan på remiss

2022-04-01 10:14

Efter en dynamisk process med bred delaktighet i klusterdialoger, samråd och intervjuer så är Kulturplanen äntligen färdig för att gå ut på remiss. Välkommen att spela in ditt svar!

Den regionala kulturplanen för Västernorrland bygger på förordningen (2010:2012) om statsbidrag inom Kultursamverkansmodellen. Nämnden har fattat beslut om att den nya kulturplanen ska bli tydligare genom att: 

  • de övergripande målen minskas till antalet;
  • samverkansparter ges möjlighet att enas kring gemensamma prioriteringar;
  • målsättningarna för verksamheterna är mer övergripande och uppföljningsbara.

I bred samverkan med civilsamhället, professionella kulturskapare, kulturinstitutioner, kommuner med flera har prioriteringar för Västernorrlands kulturliv tagits fram.

- Jag är glad att vi kan presentera en kulturplan för hela Västernorrland som visar vägen framåt. Tillsammans kan vi verka för ett starkare kulturliv! Säger Hans Backlund, ordförande, Nämnden för hållbar utveckling.

Kulturplanen skapar goda förutsättningar för kultur i Västernorrland genom de övergripande målsättningarna:

  • I Västernorrland tar vi aktiv ställning för konstnärlig frihet samt stärker den kulturella infrastrukturen och det professionella skapandet
  • I Västernorrland vill vi skapa jämlik tillgång till kultur för alla
  • I Västernorrland har kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet en stark roll i samhällsutvecklingen

Remissen finns tillgänglig för er att besvara fram till den 24 juni. 

Remissversion, Kulturplan för Västernorrland 2023-2026 (pdf)

Vi kommer att ge en introduktion till remissen under en öppen kulturdialog den 11 april kl 12. Här ansluter du till mötet via Teams.

Varmt välkommen!


Tillbaka till toppen