Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Händer som håller ett hus som symboliserar sjukvård
Händer som håller i ett hus med sjukhussymbol

Läget är ansträngt - viktigt att söka vård på rätt sätt

2020-11-24 16:01

Pandemin orsakar åter stora bekymmer inom vården, både för hälso- och vårdcentralerna och sjukhusen.

Antalet smittade med covid-19 ökar, många vill provta sig och akutmottagningarna har många patienter som istället borde ha ringt till 1177 eller vänt sig till hälso- eller vårdcentral för bedömning av symtom och vårdbehov.

- Vi är i ett tufft läge där vi ser att trycket på sjukvården ökar dag för dag. Vi har gjort våra förberedelser och är väl rustade för att ta emot patienter oavsett sjukdomsbild, men nu behöver vi invånarnas hjälp för att ta oss igenom detta på bästa sätt, säger Lena Carlsson, sjukhusdirektör.

Behöver du sjukvård, gör så här:

  • Gå in på 1177.se för råd om egenvård
  • Är du sjuk och i behov av vård - ring din hälso- eller vårdcentral
  • Är din hälso- eller vårdcentral stängd och du inte kan vänta till nästa dag - ring 1177
  • Har du allmänna frågor om covid-19, ring 113 13
  • Är du i akut behov av vård - ring alltid 112

Inga neddragningar har ännu gjorts i den ordinarie verksamheten, men det är ett läge som kan komma att förändras.

- Fortsätter den utveckling som vi ser just nu kan det bli aktuellt att dra ned på exempelvis planerade operationer, alltså de som inte är akuta. De som i så fall berörs kommer att kontaktas personligen, berättar Lena Karlsson.

Begränsad provtagning

Kapacitetstaket för provtagning av pågående covid-19 infektion är nått. Hälso- och vårdcentralerna begränsar därför provtagningen till att endast omfatta personer som behöver hälsovård, vård- och omsorgspersonal samt blåljuspersonal.

- För den som inte hör till de prioriterade grupperna kan provtagning endast ske via självtest. Testet beställs via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Tyvärr är antalet tester som kan analyseras via egen provtagning begränsat, varför provtagning i nuläget inte kan garanteras för alla som önskar, säger Karin Sellgren, projektledare för provtagning i regionen.

Om du har symtom som tyder på covid-19 som håller i sig mer än ett dygn och inte kan testa dig behöver du stanna hemma i minst sju dygn. Om du känner dig frisk efter sju dygn kan du återgå till arbete, skola eller annan verksamhet. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och med gott allmäntillstånd. Mera information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats