Våra tre sjukhus i länet i collagebild

Läget i hälso-och sjukvården vecka 5, fortsatt ansträngt

2022-02-02 16:55

Aldrig tidigare har smittan av covid-19 varit större i länet än nu. Ändrade regler för provtagning och karantän har gjort situationen på sjukhusen något bättre men bemanningsläget är fortfarande ansträngt.

På sjukhuset i Sundsvall har situationen efter jul varit mycket hårt ansträngd med stora överbeläggningar på grund av sjuka och karantänsatta medarbetare.

- På sjukhuset i Sundsvall har situationen varit hårt ansträngd med mycket överbeläggningar under en längre period. I nuläget är det dock färre överbeläggningar men andelen patienter med smittsam sjukdom såsom covid, magsjukevirus och influensa är stor och därmed blir belastningen hög. Många av våra medarbetare har verkligen ansträngt sig till sitt yttersta genom att ställa upp och bemanna våra vårdavdelningar, säger Anders Lundin, tf områdesdirektör länssjukvårdsområde somatik.

På sjukhuset i Sollefteå är det litet lugnare nu än tidigare veckor. Smittan förväntas dock dra norrut.

- Vi följer vår rutin sedan tidigare pandemitoppar och bevakar utvecklingen. Det vi ser från andra sjukhus är att många patienter är smittade med covid men att de inte behöver avancerad vård för just covid. Utmaningen handlar för oss som för många andra är att få bemanningen att räcka till, berättar Agneta Nordlander, områdesdirektör, närsjukvårdsområde väster.

Vid sjukhuset i Örnsköldsvik är läget stabilt vad gäller vårdplatser. Alla vårdavdelningar har sjuka medarbetare men det är hanterbart. Trycket är högt på akuten, många av patienterna som ska hem har behov av särskild taxi för covidsjuka, så det kan tidvis bli långa väntetider

Även akutmottagningen i Sundsvall har de senaste veckorna haft långa väntetider då många patienter, oavsett besöksorsak, haft förkylningssymtom vilket innebär att de måste ges ett covidsäkert omhändertagande. Från och med nästa vecka kommer därför alla patienter som läggs in på avdelning från akuten att provtas för covid-19.

- När vi redan på akuten kan få svar om patienten har covid eller inte kan vi snabbare skicka dem vidare till vårdavdelningarna. För patienter med covid finns särskilda krav på rum, som till exempel att de ska ha egna hygienutrymmen. Det här kommer att snabba upp handläggningen och flödet från akuten vilket kommer både medarbetare och patienter till gagn, avslutar Anders Lundin.

På länets hälso- och vårdcentraler är läget fortsatt ansträngt men under kontroll.


Tillbaka till toppen